Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi elérhetőségen: adatkezelési tájékoztató pályázóknak


2. Adatkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Képviseli: Szántai Irén mb. főigazgató
Székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Telephelye: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
E-mail: kabinet@nktk.hu


3. Adatvédelmi tisztviselő: Péter-Szabó Katalin
E-mail: kozadat@nktk.gov.hu