Rólunk

A Támogatáskezelő főigazgatójának köszöntője

Kedves Pályázóink, kedves Olvasók!

Amikor 2020 tavaszán Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vezetésével, nem tudtam nagyságrendjében megbecsülni milyen munka és mekkora feladat vár rám. Rövidesen szembesültem a sokrétű, változatos munkával, melyet ez a háttérintézmény ellát. Elhivatott kollegák foglalkoznak számtalan izgalmas tematikájú pályázat kezelésével, egyfajta szolgáltatóként az állami szférát,  a kulturális és humán szektort segítve.

A Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményeként 2012-ben jött létre, különböző szakterületek – kultúra, köznevelés, sport, egészségügy, szociális ügyek, családügy, tehetséggondozás – hazai, valamint néhány esetben európai uniós pályázati rendszerének működtetésére. Költségvetési szerv vagyunk. Alaptevékenységünk: pályáztatás, támogatóiokirat-kiállítás, illetve támogatási szerződés megkötése. Ellátjuk a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és az emberi erőforrások minisztere által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és egyéb programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködünk az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.  

Az intézmény jelenleg 208 közalkalmazottat foglalkoztat. A Támogatáskezelő évente 48-60 ezer pályázatot és támogatást kezel. Az elmúlt négy évben összesen 335 Mrd Ft értékben teljesített támogatási utalásokat. Az intézmény három, összesen 3,5 Mrd Ft értékű európai uniós (EFOP) projektet kezelt kedvezményezettként. A „Járd végig!” projekt és a „Lépj át a határaidon!” projekt konzorciumi vezetője; a társadalmi felzárkóztatást segítő projektben a Máltai Szeretetszolgálat mellett konzorciumi tag.

A Támogatáskezelő részeként működik a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága. Az Alap fő bevételi forrása a Szerencsejáték Zrt. által realizált ötöslottó szerencsejáték játékadó-összegének 90 százaléka.

A Támogatáskezelő részvételével működő hazai programok: Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása; Nemzeti Tehetség Program; Csoóri Sándor Alap; Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer; Gyermek és Ifjúsági Alapprogram; Útravaló – Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással; Útravaló – Út a diplomához alprogram hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása; roma nemzetiségi önkormányzatok támogatása; hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program; vallásos könnyűzene támogatása; állami sport TAO támogatások elszámolása; és számos további program.

Az intézmény ezeken felül részt vesz közvetlen EU-s pályázat elnyerését célzó konzorciumokban, pl. Horizon 2021 és hazai K+F pályázatban, valamint országos kiállítások szervezésével támogatja a tehetséges fiatal művészek bemutatkozási lehetőségeit.

Személyes, lassan kétéves munkám eredményeként már most szemmel látható, hogy a munkavégzés gyorsabb, hatékonyabb és átláthatóbb lett intézményünkben, melynek eredményeit pályázóink élvezhetik.

A legfontosabb számomra mégis a minőségi személyes kapcsolatok létrejötte, és a kommunikáció, mely legalább olyan fontos, mint az anyagi támogatás. Hiszek abban, hogy ha beszélgetünk hírlevélben, közösségi médiumokban és más fórumokon, a munkánk eredményesebb lesz. Szeretném, ha háttérintézményként a TOP-hoz tartoznánk, és nem csak egy épülethez, vagy intézményhez fordulhatnának pályázóink, hanem a tematikákhoz és feladatokhoz emberi arcok és izgalmas szakmai párbeszédek is társulnának!

Üdvözlettel,

Monszpart Zsolt főigazgató

A Támogatáskezelő küldetése

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nevéhez illően és kormányzati hátterének megfelelően az emberi erőforrások lehető leghatékonyabb kiaknázását célzó intézmény. Azért alapították, hogy Magyarországon legyen egy kiemelkedően színvonalas szervezet, amelyik támogatásokat mozgat meg azért, hogy minden pályázó a lehető legtöbbet hozhassa ki magából. Az intézmény fő küldetése hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek a saját kreativitásukkal, tehetségükkel, szakértelmükkel a lehető legjobban boldoguljanak a Kárpát-medencében.

A Támogatáskezelő célja, hogy ügyfél-, és szolgáltatáscentrikus, hatékony és eredményes kormányzati háttérintézményként működjön elsősorban az EMMI szakpolitikai feladatainak végrehajtása során.

Célja továbbá, hogy a kultúra, az egészségügy, a köznevelés, a tehetséggondozás, az ifjúságpolitika és a sport területén valamennyi kincs kiaknázható legyen, s minden már meglévő érték mindannyiunk közös értékévé váljék.

Pályázatkezelő intézmény vagyunk, a kormányzati és EU-s támogatási programok pályázatkezelése, ellenőrzése és elszámolása területén országos viszonylatban is meghatározó kapacitásokkal rendelkezünk. A Támogatáskezelő széleskörű tevékenységét – beleértve a mentoráló tevékenységet is – átlátható módon, szakszerűen és etikusan végzi. Működésünket meghatározó hívószavaink az esélyteremtés, megoldás, együttműködés és tudás.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezeti ábrája