Felhívás a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil tagjainak választására

A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat rendelkezése szerint létrehozott Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil szervezeteket képviselő tagjait a nem kormányzati szervek delegálják. A nem kormányzati szervezetek által megválasztott tagok mandátuma a Nemzeti Tehetség Programról szóló országgyűlési beszámolók ciklusához illeszkedően két évre szólnak.

A civil tagok delegálása céljából a Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívással fordul az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, a tehetségsegítés területéhez kapcsolódó azon országos tevékenységi körű szervezetekhez, amelyek a tehetségsegítő tevékenységet rögzítő alapító okirattal rendelkeznek, hogy vegyenek részt a jelöltállítási és választási rendszerben.

Linkek: