Bursa Hungarica pályázatbeadási folyamata

Bemutatónkból a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben történő pályázatbeadási folyamatot ismerheti meg.

Fontos!

Ellenőrzés, elbírálás, pályázati státuszok

Az önkormányzati elbírálásban csak a véglegesített és a lakóhely szerint illetékes önkormányzathoz kinyomtatva és aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok vesznek részt. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatok az EPER-Bursa rendszerben igazolják.

A nem befogadott, formai okból kizárt pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A formai okból kizárt pályázatok státusza: Formai okból kizárt.

A formailag érvényes pályázatokat az önkormányzatok elbírálják és döntésüket az EPER-Bursa rendszerben rögzítik. Az elbírált pályázatok státusza: Támogatott vagy Nem támogatott.

Az önkormányzatok ezenkívül a Pályázati kiírás szerint a döntést követően írásban vagy elektronikus úton is értesítik pályázóikat a döntésükről. A Pályázatkezelő az EPER-Bursa rendszeren keresztül, elektronikusan értesíti a nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről.

A megyei önkormányzatok csatlakozásuk esetén a települési önkormányzatok által támogatott pályázatok önkormányzati támogatási összegét megyei önkormányzati ösztöndíjrésszel egészíthetik ki. A megyei elbírálás alatt lévő pályázatok státusza: Megyei elbírálás alatt, vagy Nincs megyei bírálat – amennyiben a pályázatot a települési önkormányzat nem támogatta. Nem csatlakozott megyei önkormányzatok esetén a pályázat megyei státusza: Megye nem csatlakozott.