Díjaztuk 2021 legjelentősebb társadalmi innovációs teljesítményeit

Az Emmi és a Támogatáskezelő március 2-án nyílt pályázati felhívást hirdetett 2021 legjelentősebb társadalmi innovációs teljesítményeinek elismerésére. Első alkalommal került sor a kiemelkedő társadalmi innovációk kormányzati elismerésére Magyarországon. A kezdeményező a Támogatáskezelő volt.

Olyan állami és önkormányzati intézmények, valamint civil szervezetek, vállalkozások jelentkezését vártuk, amelyek tavaly a társadalmi innováció terén mérhető módon, jelentős eredményt értek el és fenntartható üzleti modellel rendelkeztek, különösen az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás, családtámogatás, köznevelés, szociális és egészségügyi ellátás terén. Az elbírálás során előnyt jelentett, ha a pályázók a helyi társadalmi csoportok bevonásával, közösségépítő hatással bírnak vagy össztársadalmi, országos kezdeményezéssel jelentkeztek. Kidolgozott és megvalósított ötleteket, nemzetközileg is adaptálható megoldásokat vártunk pályázóinktól. A felhívásra összesen 19 pályamű érkezett. A Miniszter úr által felkért öttagú bíráló bizottság felterjesztett javaslata alapján a végső döntést Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hozta meg. Az elismeréseket 2022. április 5-én, kedd délelőtt sajtónyilvános ünnepség keretében az Emmi tükörtermében Miniszter úr és Főigazgató úr adták át a kitüntetetteknek, mely szervezetek jogosulttá válnak a „2021. társadalmi innovációja” cím és az ehhez tartozó logó használatára a médiában, rendezvényeiken, kiadványaikon, reklám- és PR anyagokon.

A 2021-es évben elért jelentős társadalmi innovációs tevékenységéért kiemelt szervezetként tárgyi jutalomban részesült a CédrusNet Kecskemét, valamint a Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. Az öt értékelési szempont alapján mindkét pályázat maximális pontszámot kapott az értékelőktől.

További öt pályázó „A 2021. évi Társadalmi innovációja” cím és ehhez kapcsolódó logó használatának lehetősége mellett elismerő oklevélben részesült, melyek: az Eötvös József Református Oktatási Központ, a Nagykanizsa Központ Óvoda, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ és a Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Programjával nyert a pályázaton.

A program elindításának ötletét az adta, hogy Kecskemét iparosodása következtében egyre több fiatal költözött a városba, ugyanakkor egyre több idősebb korosztályú szerette volna élettapasztalatát hasznosítani. A program által létrehozott HírösNagyi szolgáltatás e két terület igényeit hozta össze és fedte le. A HírösNagyi egy olyan tevékenység, amelyben egy képzés után a „nagyik” tehermentesítik a fiatalabb generációt azzal, hogy részt vesznek a családok életében, gondoskodnak a gyerekek programjairól. Ezek a feladatok ugyanakkor nemcsak a fiatalokat segítik, hanem a „munkavállalókat” is, mivel fenntartják szellemi frissességüket, szociális kapcsolati hálójukat, miközben kiegészítő jövedelemre tesznek szert. A hasznos munkának ráadásul egészségmegőrző szerepe is van, késleltetni tudja a korral járó betegségek kialakulását.

A program az Önkormányzat támogatásával valósult meg a dinamikusan fejlődő Kecskeméten.

A HírösNagyi szolgáltatást ma már nem csak a családok, hanem a város olyan intézményei is igénybe veszik, mint például a könyvtár, művelődési ház, koramentor ház, vagy épp a különböző fesztiválok. A projekt teljes egészében megvalósítható bármely gazdaságilag fejlődő, 20 ezer lakos feletti városban.

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. A KIÁLLOK ÉRTED és KIÁLLOK MAGAMÉRT című programjával nyert a pályázaton. Magyarországon 23 ezer gyermek él gyermekvédelmi gondoskodásban, nagyrészük elhanyagoló, abuzív és/vagy mélyszegénységben élő családból jön, többségük életében jelen van az erőszak, rendkívül kitettek a bűnözés veszélyeinek. A program innovatív, hiánypótló és komplex művészeti és társadalmi projekt amely két színházi társulat (KVTársulat, Láthatatlan Csoport) és egy civil szervezet (Névtelen Utak Alapítvány) összefogásából született és innovatív módon egyesíti a színházi-művészeti terület és a szociális szakmai terület módszereit, eszközeit. A program színházi előadásból és hozzá kapcsolódó foglalkozásokból áll. Témája a küzdelem a fiatalokra leselkedő veszélyek ellen, illetve olyan pozitív, példaértékű, állami gondoskodásból kikerült „hősök” bemutatása, akik a nehézségeket leküzdve teljes életet tudnak élni.

A projekt egyéves kutatómunkán alapuló, saját fejlesztésű, innovatív, hiánypótló és fenntartható modell. Eddig több mint 80 előadás és program valósult meg a gyermekvédelem területén.

Az Eötvös József Református Oktatási Központ ‘Suliplussz’ projektje az iskolai lemorzsolódást, az életviteli képességek fejlesztését, a továbbtanulási motívumok megerősítését célozta meg, több szakterületről érkező humánszolgáltatást nyújtó szakemberek együttműködése révén. A program innovatív jellege abban rejlik, hogy az eltérő életkorú, hátrányos helyzetű, három oktatási intézményben tanulók közel húszféle szolgáltatásban részesülve nem kizárólag a tanulmányi eredményeikben, szociális kapcsolataikban fejlődtek, de életpályaépítési, kulcskompetenciáik területén is jelentős előrelépést tettek. A J.L. Seagull Alapítvánnyal és a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesülettel konzorciumában megvalósuló program európai uniós támogatással valósult meg.

A Nagykanizsa Központi Óvoda „Innovatív utak a fenntartható jövőhöz” című projektjének

célja az volt, hogy már az óvodában olyan kompetenciákkal, szemlélettel indítsák a jövő felé a gyermekeket, mely alkalmassá teszi őket az egyre dinamikusabban fejlődő világban való helytállásra. Céljuk volt nem csupán a gyermekek, de a pedagógusok és a szülők digitális kompetenciáinak, készségeinek a fejlesztése is, lehetővé téve azon gyermekek számára is a hozzáférést, akiknél ez otthon nem biztosított. A fenntarthatóságra nevelés, környezetvédelem óvodai életük szerves része volt már korábban is. Ugyanakkor a világjárvány egyrészt leszűkítette, másrészt új utakra hívta fel a figyelmet. 2021-ben új innovációként a környezeti problémák megértéséhez, az érzékenyítéshez, a hatékonyabb szemléletváltáshoz is segítségül hívták a digitális eszközöket, technikákat. Több jó gyakorlatot dolgoztak ki, melyeket adaptálhatóvá tettek mások számára is. Okoseszközök használatával irányítják a gyermekek, szülők figyelmét a tudatosságra, a virtuális világ útvesztőire.

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Nagykőrös kulturális életének meghatározó intézménye, melynek udvarán sokrétű társadalmi összefogásnak köszönhetően a járványhelyzet alatt megnyílt Magyarország egyik legnagyobb Népi Fajátszótere.

A Játékbirodalom a helyiek összefogásának eredményeképpen 2021-ben tovább bővült, teljesen új brandet kapott, és jelenleg Hagyományőrző Játékbirodalom néven működik nagy sikerrel. A játékok kitalálásának és elkészítésének teljes folyamata dokumentált, így a projekt könnyen adaptálható más települések számára is. A Központ felvette a kapcsolatot különböző egyesületekkel, népi művészekkel, akik szintén tevékenyen segítették a projekt megvalósulását.  Az országban egyedülálló kezdeményezés a magyar kultúra megőrzése mellett gazdag vizuális élményt is kínál, a játszótéri élmény összekapcsolódik a muzeális élménnyel.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ feladatai között szerepel a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, melynek kiváló példája a Helyi Termékek Vására. A Szolnokon megvalósuló rendezvény kapcsán jelenleg száz őstermelővel, kistermelővel, illetve kézművessel tartanak kapcsolatot, s ez lett a kiindulópontja annak az innovációnak is, amely az Aba-Novák Agóra, a Tourinform Szolnok Iroda és a Coop Zrt. együttműködésében valósult meg. Első lépésként a helyi termelők kínálatának egy része átmeneti, kísérleti jelleggel volt megvásárolható a partner boltjaiban, azonban 2021-ben már állandó helyet kaptak a boltok polcain a termékek. Ezen siker alapján a partner Coop Zrt. országosan is szeretné bevezetni a gyakorlatot, segítve és összekötve ezáltal a helyi kistermelőket, őstermelőket és kézműveseket a helyi vásárlókkal. Így a  programnak – bár abba konkrét gazdasági szereplő is bekapcsolódott –közösségi, gazdasági haszna egyértelműen az adott térségben élő emberek számára van.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet innovációjának kiindulópontja az a tény, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának növelése össztársadalmi érdek, mivel az egészségkárosodással élő, vagy fogyatékos személyek aktivitása, munkavállalási esélyei és foglalkoztatási rátája jóval alacsonyabb, mint a társadalom ép tagjai esetében.

Az intelligens rehabilitációs álláskereső platform, az Érték Vagy! Portál, létrehozásának célja a megváltozott munkaképességű emberek esélyeinek és jövedelmi szintjének növelésén túl részben toborzási segítség nyújtása, részben a célcsoport foglalkoztatását bővítése. A Portál innovatív online megoldásokkal rendelkező állásközvetítő alkalmazás működtetésével és tudásbázis megosztásával segíti ezen célok elérését.

Szeretettel gratulálunk minden pályázónak!