Előadó-művészeti többlettámogatások megvalósulási határidejének hosszabbítása

Tisztelt Kedvezményezettek!

Emberi Erőforrások Minisztériuma   kultúráért felelős államtitkára, Fekete Péter úr megbízásából ezúton tájékoztatjuk az érintett szervezeteket, hogy a vészhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 1. § és 21. § alapján a Támogató az alábbiakról döntött az államháztartás központi alrendszerébe nem tartozó kedvezményezettek előadó-művészeti többlettámogatásai tekintetében:

  • a 2021. január 1-je előtt létrejött és az azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik,
  • A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik.

A támogatási időszak véghatáridejének EPER-ben történő átvezetéséről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő gondoskodik.

A 2022. január elsejét követően kibocsátott  támogatói okirat támogatásai tekintetében a fentiekben leírtak nem alkalmazandóak.