Energiahatékonyság-növelő beruházás
KEOP-5.6.0

Európai uniós forrásból valósul meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő belvárosi székhelyének és telephelyének energiahatékonyságát célzó rekonstrukciója. A KEOP-5.6.0/12-2013-0044 számú projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság konzorciumi projektjeként valósul meg.

 

A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a központi kormányzat energiatakarékossági irányelvek alapján felújított épületeinek száma. E szellemben újul meg a Támogatáskezelő székhelyeként szolgáló, 1054 Budapest, Alkotmány utca 25. szám alatt található ingatlan, valamint a projekt konzorciumi partnerének kezelésében az 1054 Budapest, Akadémia u. 3. (1051 Budapest, Arany János u. 5.) szám alatti ingatlan.

 

Az Alkotmány utca 25. sz. alatti ingatlan energiahatékonyságot szolgáló fejlesztésének keretében felújításra kerülnek a külső nyílászárók és korszerűsítik a fűtési rendszert. A beruházás 2015. február hóban megkezdődött és várhatóan 2015. április havában zárul.

 

A konzorciumvezető Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Alkotmány utcai épület energetikai korszerűsítéséért felelős, míg az Akadémia utcában található, műemlékvédelem alatt álló ingatlan rekonstrukcióját és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatokat a projekt konzorciumi tagja, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság valósítja meg.

 

A projekt vissza nem térítendő, 100 százalékos intenzitású támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program által meghirdetett, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című pályázaton. A 260 millió forintos támogatási összeget a Kohéziós Alap, valamint Magyarország Kormánya társfinanszírozásban (85-15% arányban) biztosítja.