„És fölzeng a világ!” – A Támogatáskezelő első kiállítása a jövőbe tekint

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Kulturális Alap és a Petőfi Irodalmi Múzeum a kultúra és művészetek elhivatott támogatójaként kiállítássorozatot szervez, hogy ezzel is hozzájáruljon a tehetséges művészek széles körben való megismertetéséhez. Programsorozatunk első kiállítását „És fölzeng a világ” címmel, székházunk (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13) aulájában nyitottuk meg 2021. július 12-én a sajtó, július 13-án a nyilvánosság számára. A tárlat 2021. szeptember 1-ig, munkanapokon 10 és 16 óra között ingyenesen látogatható. A rendezvény fővédnöke: Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, aki jelenlétével és gondolatébresztő beszédével is megtisztelte a nyitóeseményt. Akárcsak Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, aki értékes beszédével emelte a rendezvény fényét.

A tárlat az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra hangolódva, neves kortárs művészek alkotásain keresztül jeleníti meg a szakralitás témáját. A pandémia okozta kényszerű zárlat alól lassanként felszabadulva a kiállítás a jövőbe tekint. Azokat az utakat tárja fel, amelyeken keresztül a lélek harmóniája, nyugalma helyreállhat.

A Támogatáskezelő küldetése hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek a saját kreativitásukkal, tehetségükkel, szakértelmükkel a lehető legjobban boldoguljanak itthon és a Kárpát-medencében. A kiállítás vezérgondolatát az anyagba öntött lélek adja. Felkért művészeink közül Aknay János vásznat használ festményeihez, Bráda Tibor üveget, Pogány Gábor Benő szobrászművész fémet, márványt, míg Péreli Zsuzsa, a Nemzet művésze gobelin szőnyeget – műalkotásai formálásakor.

A kiállítás címéül a 100 éve született és 40 éve elhunyt költőnk, Pilinszky János Harmadnapon című verséből választottunk idézetet. Pilinszky művészi tömörséggel és erővel figyelmezteti öntelt kortársait a kétezer évvel ezelőtti történelmi valóságra: Jézust, Isten szülöttjét megölték, de harmadnapra feltámadt, és ma is él! Köztünk és bennünk, az Ő képére és hasonlatosságára teremtett emberben.

A kiállításmegnyitón Kautzky Armand színművész szavalt, Kubinyi Júlia népdalénekes, a Támogatáskezelő tiszteletbeli nagykövete, és kísérője, Szokolay Dongó Balázs zenéltek.

A kiállítás kurátorai Vincze Angéla és Tardy Anna voltak. A rendezvény társadalmi összefogás keretében valósult meg.

A Támogatáskezelő elkötelezett híve a kultúrának és a művészeteknek, folytatjuk a további kiállítások szervezését és lebonyolítását.