„És fölzeng a világ!” – Szeretettel meghívjuk kiállításunkra!
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter, Dr. Erdő Péter bíboros és Monszpart Zsolt, a Támogatáskezelő főigazgatója a kiállításmegnyitón.
Fotó: Támogatáskezelő

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Kulturális Alap és a Petőfi Irodalmi Múzeum a kultúra és művészetek elhivatott támogatójaként kiállítássorozatot szervez, hogy ezzel is hozzájáruljon a tehetséges művészek széles körben való megismertetéséhez. Programsorozatunk első kiállítását „És fölzeng a világ” címmel, székházunk (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13) aulájában nyitottuk meg július 12-én a sajtó, július 13-án a nyilvánosság számára. A tárlat 2021. szeptember 1-ig, munkanapokon 10 és 16 óra között ingyenesen látogatható. A rendezvény fővédnöke: Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, aki jelenlétével és gondolatébresztő beszédével is megtisztelte a nyitóeseményt. Akárcsak Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszter, aki értékes beszédével emelte a rendezvény fényét.

A tárlat az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra hangolódva, neves kortárs művészek alkotásain keresztül jeleníti meg a szakralitás témáját. A pandémia okozta kényszerű zárlat alól lassanként felszabadulva a kiállítás a jövőbe tekint. Azokat az utakat tárja fel, amelyeken keresztül a lélek harmóniája, nyugalma helyreállhat.

Az „És fölzeng a világ” című kortárs művészeti kiállítás részlete Budapesten, a Támogatáskezelő székházában.
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Támogatáskezelő küldetése hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek a saját kreativitásukkal, tehetségükkel, szakértelmükkel a lehető legjobban boldoguljanak itthon és a Kárpát-medencében. A kiállítás vezérgondolatát az anyagba öntött lélek adja. Felkért művészeink közül Aknay János vásznat használ, Bráda Tibor üveget, Pogány Gábor Benő szobrászművész fémet, márványt, míg Péreli Zsuzsa, a Nemzet művésze gobelin szőnyeget – műalkotásai formálásakor.

A kiállítás címéül a 100 éve született és 40 éve elhunyt költőnk, Pilinszky János Harmadnapon című verséből választottunk idézetet. Pilinszky művészi tömörséggel és erővel figyelmezteti öntelt kortársait a kétezer évvel ezelőtti történelmi valóságra: Jézust, Isten szülöttjét megölték, de harmadnapra feltámadt, és ma is él! Köztünk és bennünk, az Ő képére és hasonlatosságára teremtett emberben.

Aknay János (1949 – ) Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész képeit az isteni rend és tisztaság uralja. Reálisak és szakrálisak egyszerre. Ünnepi csend, harmónia, transzcendentális derű árad műveiből.

A Munkácsy-díjjal és a Köztársaság arany érdemkeresztjével kitüntetett Bráda Tibor (1941 – ) az ólmozott üvegfestészet egyik legjelentősebb hazai mestere. Ez a műfaj már magában hordja a szakralitás iránti elkötelezettséget, ahogy az üvegen átragyogó napfény felfokozza a színek varázsát.

Péreli Zsuzsa (1947 –  ) a Nemzet művésze, Kossuth – és Munkácsy- díjjal, nívódíjjal és magyar örökség-díjjal kitüntetett kárpitművész. Érdemes és Kiváló művész, aki a szövés ősi technikáját zseniálisan továbbfejlesztve, csendes elmélkedésre hív az alkotásaival.

Pogány Gábor Benő (1962 -) Munkácsy-díjas szobrászművész vallja: „Értékvesztett világunkban, különös jelentősége van az olyan munkálkodásnak, melyek elhívatottságból születnek. Ez a hivatástudat az egyetlen reménye annak, hogy tradicionális értékeinket átörökíthessük az utánunk következő generációknak.”

A kiállításmegnyitón Kautzky Armand színművész szavalt, Kubinyi Júlia népdalénekes, a Támogatáskezelő tiszteletbeli nagykövete, és kísérője, Szokolay Dongó Balázs zenéltek.

A kiállítás kurátorai Vincze Angéla és Tardy Anna. A rendezvény társadalmi összefogás keretében valósult meg.

Szeretettel várjuk tárlatunkon! Előzetesként tekintse meg a sajtótájékoztatón készült kisfilmünket.