Óvodafejlesztés – Gyakran ismételt kérdések

ÓFB-14
Óvodai férőhelybővítés

1. Amennyiben a pályázó Önkormányzat más hazai vagy uniós forrásból részesült támogatásban, úgy jelen pályázati kiírásra pályázhat?

Az ÓFB-14 számon meghirdetett „Óvodai férőhelybővítés” című pályázat 1. mellékletében közzétett azon önkormányzat nem pályázhat, amelyik a már folyamatban lévő, európai uniós támogatásból, vagy a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati forrásból megvalósuló óvodafejlesztését/bővítését kívánja ezzel „megfinanszírozni”.

Konkrétan, ha egy adott óvodai feladat ellátási helyen/hrsz-on uniós fejlesztési forrásból vagy a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati forrásból folyamatban van óvodai férőhelybővítés, akkor ugyanezen feladat ellátási helyre a fent hivatkozott pályázati forrásból, ennek megvalósításához már nem igényelhető támogatás, nem adható be pályázat sem. Csak arra a feladat ellátási helyre van mód pályáznia az önkormányzatnak, amelyen nincs sem uniós, sem hazai forrásból támogatott – megkezdett, megkezdendő, folyamatban lévő – fejlesztés.

2. Hogyan kell értelmezni a támogatás maximális és a pályázó által pályázaton kívüli forrásból biztosítandó önerő minimális mértékét?

A kiírás 1. melléklet szerint pályázni jogosult települések közül, az alacsony adóerő képességgel rendelkező települések esetében a férőhelyenként megállapítható maximális elismerhető támogatás óvodabővítés esetén 400.000 Ft, új óvoda építése esetén 1.100.000 Ft. Amennyiben az önkormányzat pályázata alapján a várható költségek ennél alacsonyabbak, akkor is minden esetben az önkormányzatnak vállalnia kell 5% önerő biztosítását. (Tehát amennyiben a költségek a beruházás során csökkennek, és az önkormányzat meg tudná valósítani a fejlesztést csak a támogatási összegből, akkor sem teheti meg anélkül, hogy ne biztosítana legalább 5%-i önerőt a megvalósításhoz.)

A magasabb adóerő képességgel rendelkező települések esetében a maximálisan elismerhető támogatás a 400 eFt illetve az 1100 eFt 80% és 60%-a.

3. Az építési költségekbe az előkészítés költségei is elszámolhatóak-e (közbeszerzés, tervezés, műszaki ellenőr, nyilvánosság, stb.)?

Igen, az építési költségek között az építési beruházáshoz kapcsolódó előkészítés költségei is elszámolhatóak.

4. A támogatás igénylésekor a férőhely hiányt vagy a kialakítandó férőhelyek számát kell figyelembe venni?

A pályázati kiírás minden esetben az újonnan kialakítandó férőhelyek létrehozására nyújt támogatást.

5. A pályázati dokumentáció részeként be kell-e nyújtani tervvázlatot vagy engedélyezett terveket?

A tervezőtől olyan kalkulációra (költségtervre) van szükség, amely alapján a pályázó meg tudja határozni a beruházás várható összköltségét, erre alapozva az önerő mértékét. A pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlat vagy tervezői költségvetés (kalkuláció) nem alapozható meg legalább egy vázlatterv nélkül, amely értelemszerűen megkönnyíti a pályázat értékelését is, de sem azt, sem az engedélyezett építési tervdokumentációt a pályázó településnek nem kötelező csatolnia az elbírálás idejére. Utóbbival az ellenőrzés idejében természetesen már rendelkeznie kell.

Megjegyzendő, hogy azon pályázó települések, amelyek már rendelkeznek tervdokumentációval, ott javasolt mellékelni azt.

6. Elegendő-e egy olyan tervezői költségvetés, amely a munkanemek főösszesítőjét tartalmazza? Vagy szükséges a tervezői költségvetés mellé árajánlatot bekérni?

A Pályázati kiírás árajánlatot vagy tervezői költségvetést ír elő.
Tervezői költségvetésként tehát elegendő a „munkanemi összesítő” részletezettség.

7. Egy elavult épületben telephelyként létesült egy óvodai (szükség)csoport, amelyet a fenntartó, meg kíván szüntetni a pályázaton való részvétellel, egyben a székhelyen létesítendő férőhelybővítéssel. Alkalmaznia kell-e a köznevelési intézmény átszervezésére vonatkozó szabályokat?

Igen, de az átszervezést érintő fejlesztéssel, a már meglévő férőhelyek száma nem csökkenthető.

8. Új óvodai szárny építése bővítésnek, vagy építésnek minősül?

Amennyiben már egy meglévő óvodai épülethez kívánnak egy új szárnyat építeni, akkor az bővítésnek minősül és ebben az esetben a pályázati felhívás 3. pontja szerint az elnyerhető támogatás mértéke kialakítandó férőhelyenként legfeljebb 400 ezer forint.

9. Mi az Óvodai Szabvány új száma?

MSZE 24203-1:2012

10. Milyen címre szükséges a pályázati dokumentációt benyújtani?

Postai úton: 1387 Budapest, Pf. 116.vagy
Személyesen: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázati adatlapot szükséges benyújtani elektronikus formában az ovodafejlesztes@emet.gov.hu e-mail címre is!

Sikeres pályázást kívánunk!