Gyermek és Ifjúsági Alapprogramról (GYIA)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit. Az Alapprogram a Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit és az azokat segítő szolgáltatásokat.

Az elmúlt öt évben 540 pályázó részesült támogatásban, különböző tematikájú ifjúsági programok megvalósítására, mintegy 399 millió forint értékben.

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram terhére támogatható célok

Az 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés értelmében az Alapprogram bevételi forrásaiból a következő célokat lehet támogatni:

a) a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését segítő programokat, azon belül különösen:

– a gyermekek egészséges szabadidő-eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket,

– a gyermekek iskolán kívüli nevelésével összefüggő tevékenységeket,

– a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezéseket,

b) a honismeretet, a helyismeretet elősegítő, a haza szeretetére nevelő programokat,

c) a természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programokat,

d) az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, saját szervezeteik és csoportjaik kezdeményezéseit és tevékenységét,

e) az ifjúság érdekében tevékenykedő intézmények, nem-kormányzati szervezetek olyan programjait, amelyek építenek a részvételre, a demokratikus döntéshozatalra, az együttműködésre,

f) a demokráciára neveléssel, a demokratikus működés gyakorlásával és az állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket,

g) a fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítését elősegítő programokat,

h) az európai integrációs folyamatban való ifjúsági részvételt, valamint az európai kapcsolatok kiépítését segítő kezdeményezéseket,

i) a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és más egészségkárosító szerek fogyasztásának veszélyeivel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programokat,

j) hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felzárkóztatását segítő programokat,

k) az ifjúság társadalmi helyzetének változásait nyomon követni képes információs és elemző rendszer kiépítését és működtetését.

GYIA TANÁCS

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat lát el a Kormány és a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter részére.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat értelmében a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának elnöke a Kormány gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztere által vezetett minisztérium részéről a gyermek- és ifjúságpolitikai szakterület képviselője.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának tagjai:

Kulturális és Innovációs Minisztérium, gyermek- és ifjúságpolitikai szakterület képviseletében (Fiatalokért Felelős Főosztály vezetője)Mohay Gergely elnök
Országos Önkormányzati Érdekszövetségek képviseletébenFilep Sándor
Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület képviseletébenEdmár Attila
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája képviseletébenEszterhai Marcell
Nagycsaládosok Országos Egyesülete képviseletébenKapot Ildikó
Magyar Cserkészszövetség képviseletébenBuday Barnabás
Magyar Diáksport Szövetség képviseletébendr.Molnár László
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége képviseletébenInotay Petra
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA képviseletébendr.Mikula Lajos
Magyarországi Református Egyház képviseletébenGulyás Dóra
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviseletébenMorvay Levente

GYIA TITKÁRSÁG

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa Tikársága


A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának titkársági feladatait a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő látja el.

GYIA Tanács titkára: Dávid András

A GYIA Tanács titkára a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, Pályázati Igazgatóság Rendszertámogatási és Pályázatkezelési Osztály munkatársa.

Elérhetőség:
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő

Pályázati Igazgatóság

Rendszertámogatási és Pályázatkezelési Osztály

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

1389 Pf.: 122
Telefon: 06-1/550-2740
gyia@nktk.hu

Kapcsolódó jogi szabályozók:

  • 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről
  • 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
    és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról


Aktuális pályázati felhívások


Családbarát Magyarország – logók, arculati elemek


Emlékeztetők


Pályázni szeretne? Kérdése van?
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőt:

e-mailben
gyia@emet.gov.hu

telefonon
06-1-550-2740

Telefonos ügyfélszolgálatunkat az alábbi időpontokban érheti el:
– hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
– kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
– szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-16:00 óra között.

személyesen

A Kulturális Támogatáskezelő központi ügyfélszolgálata a
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. címen található.
Ügyfélfogadás: előzetes telefonos időpontegyeztetés után

 
Írjon, telefonáljon, keressen bennünket személyesen – várjuk kérdéseit.


Gyakran Ismételt Kérdések


Archívum


Sikeres pályázást kívánunk!