Gyermek és Ifjúsági Alapprogramról (GYIA)

Az Alapprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit és az azokat segítő szolgáltatásokat. Az emberi erőforrások minisztere a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit.

Az Alapprogram kezelő, és a titkársági feladatokat ellátó szerve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Az 1995. évi LXIV. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján az Alap bevételi forrásaiból a következő célokat lehet támogatni: 

a) a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését segítő programokat, azon belül különösen:

– a gyermekek egészséges szabadidő-eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket,

– a gyermekek iskolán kívüli nevelésével összefüggő tevékenységeket,

– a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezéseket,

b) a honismeretet, a helyismeretet elősegítő, a haza szeretetére nevelő programokat,

c) a természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programokat,

d) az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, saját szervezeteik és csoportjaik kezdeményezéseit és tevékenységét,

e) az ifjúság érdekében tevékenykedő intézmények, nem-kormányzati szervezetek olyan programjait, amelyek építenek a részvételre, a demokratikus döntéshozatalra, az együttműködésre,

f) a demokráciára neveléssel, a demokratikus működés gyakorlásával és az állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket,

g) a fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítését elősegítő programokat,

h) az európai integrációs folyamatban való ifjúsági részvételt, valamint az európai kapcsolatok kiépítését segítő kezdeményezéseket,

i) a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és más egészségkárosító szerek fogyasztásának veszélyeivel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programokat,

j) hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felzárkóztatását segítő programokat,

k) az ifjúság társadalmi helyzetének változásait nyomon követni képes információs és elemző rendszer kiépítését és működtetését.


A 2016. évben a pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 60 millió Forint volt.


Pályázna? Kérdése van?

Az alábbi linkeken megtekintheti az aktuális pályázati felhívásokat, valamint a program ügyfélszolgálatának elérhetőségeit.