Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítese és az ezzel kapcsolatos mo-i szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által

EFOP-1.12.1-17-2017-00008

A projekt  neve, azonosítószáma:
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos mo-i szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által
EFOP-1.12.1-17-2017-00008 

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Konzorciumi partner: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A  szerződött támogatás összege: 911.189.833
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt befejezésének dátuma: 2021. március 31.   Európai uniós forrásból, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint konzorciumvezető, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint konzorciumi partner „A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által” című projektje 911,18 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A projekt átfogó célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban romák) felzárkózásának elősegítése a Kárpát-medence magyarlakta területein. A projekt a társadalmi felzárkózás terén szerzett jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához a Kárpát-medencében.

A projekt közvetlen céljai között szerepel a Romániában (Erdély és Partium) és Magyarországon a társadalmi felzárkóztatás területén létrehozott, bevezetett és kipróbált jó gyakorlatokkal kapcsolatos tudásmegosztás, illetve azok gyakorlatban történő kipróbálása a Kárpát-medencében, valamint speciális szolgáltatások nyújtása a leghátrányosabb helyzetű magyarlakta területeken, telepi környezetben élők számára, melyek segítségével a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az ott élők hosszú távon esélyt kaphatnak egy magasabb életminőség elérésére. A projektnek köszönhetően olyan, a Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott, sok helyen már alkalmazott ’Jelenlét’ típusú szemléleten alapuló speciális megközelítési mód alapján végzett szakmai munka és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási elemek adaptálása valósul meg a programterületen és a térség magyarlakta településein, melyek reprodukálhatóak, átadhatóak és hosszú távon fenntarthatók a partner országok szociális ellátórendszerébe.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a projekt keretén belül a Magyarországon megvalósítandó, határ menti területekre fókuszáló kutatási tudásbázist készít multidiszciplináris módszerekkel a Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálatával, illetve társadalom- és szociálpolitikai szempontrendszerek alapján feltérképezi a célcsoport társadalmi felzárkózásának és társadalmi integrációjának lehetőségeit. A felmérések alapján szakmapolitikai ajánlások megfogalmazásával segíti a roma vezetők közötti együttműködések kialakítását, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztását.

A Máltai Szeretetszolgálat alapvető küldetésnek tekinti a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítését. Az EFOP-1.12.1-17-2017-00008 azonosító számú projektben a konzorcium komplex problémákat céloz meg, és ezekre kínál megoldást.
A projektről bővebb információt a https://maltai.hu/tamogatott_programok  oldalon olvashatnak.