Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítese és az ezzel kapcsolatos mo-i szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által

EFOP-1.12.1-17-2017-00008

A projekt  neve, azonosítószáma:
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos mo-i szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által
EFOP-1.12.1-17-2017-00008 

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (továbbiakban: MMSZ)

Konzorciumi partner: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET)

A támogatás összege: 911.189.833

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2018. január 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. június 30.  

A projekt átfogó célja volt a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban romák) felzárkózásának elősegítése a Kárpát-medence magyarlakta területein. A projekt a társadalmi felzárkózás terén szerzett jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekezett hozzájárulni a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához a Kárpát-medencében.

A projekt közvetlen céljai között szerepelt a Romániában (Erdély és Partium) és Magyarországon a társadalmi felzárkóztatás területén létrehozott, bevezetett és kipróbált jó gyakorlatokkal kapcsolatos tudásmegosztás, illetve azok gyakorlatban történő kipróbálása a Kárpát-medencében, valamint speciális szolgáltatások nyújtása a leghátrányosabb helyzetű magyarlakta területeken, telepi környezetben élők számára, melyek segítségével a projekt hozzájárult ahhoz, hogy az ott élők hosszú távon esélyt kaphatnak egy magasabb életminőség elérésére. A projektnek köszönhetően olyan, az MMSZ által kidolgozott, sok helyen már alkalmazott ’Jelenlét’ típusú szemléleten alapuló speciális megközelítési mód alapján végzett szakmai munka és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási elemek adaptálása valósultak meg a programterületen és a térség magyarlakta településein, melyek reprodukálhatók, átadhatók és hosszú távon fenntarthatók a partner országok szociális ellátórendszerébe.

Az EMET a projekt keretén belül a Magyarországon megvalósítandó, határ menti területekre fókuszáló kutatási tudásbázist készített multidiszciplináris módszerekkel a Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák, munkaerő-piaci helyzetének vizsgálatával, illetve társadalom- és szociálpolitikai szempontrendszerek alapján feltérképezte a célcsoport társadalmi felzárkózásának és társadalmi integrációjának lehetőségeit. A felmérések alapján szakmapolitikai ajánlások megfogalmazásával segítette a roma vezetők közötti együttműködések kialakítását, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztását.