helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi feladatalapú támogatása
Hírek

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi feladatalapú támogatásához  a  testületi ülések dátumának listája és az I. körös értékelés pontszámai 2016.03.11-én felkerültek a Támogatáskezelő honlapjára.

 

A 428/2012 (XII.29) Korm. rendelet 5§ (3) alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételt a támogatóhoz elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő jogvesztő.

 

Elektronikusan a nemzetiseg@emet.gov.hu címre megküldött levélhez csatolt észrevétel fényképhű digitális másolatát (pdf. fájl) fogadja be a Támogatáskezelő.

 

Papíralapon az észrevételt a következő címre kell küldeni:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1387 Budapest, Pf. 1467

 

FIGYELEM! A benyújtás módjától függetlenül a Támogatáskezelő csak azt az észrevételt fogadja be, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke aláírásával hitelesített.

 

A 428/2012 (XII.29) Korm. rendelet 5§ (4) alapján az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.