Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása – 2021. évi támogatások

Tájékoztatjuk a helyi roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak szerint megállapításra kerültek a területi és a települési roma nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi feladatalapú támogatásai.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga, vagy

b) a 2019-ben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.

Linkek: