Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása – 2023. évi támogatások

Tájékoztatjuk a helyi roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) foglaltak szerint megállapításra kerültek a területi és a települési roma nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi feladatalapú támogatásai.

Az érvényesség megállapításának, illetve a feladatmutató pontszámok, valamint az egyes támogatási összegek meghatározásának részletes szabályait a Kvtv. 10. számú mellékletének „2.3. A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának szabályai” alpontja tartalmazza.