Hírlevél – 2021 március

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményeként működő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) a különböző szakterületek – kultúra, szociális ügyek, sport, egészségügy – hazai, valamint uniós pályázati rendszerének működtetését, a pályázati úton biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását végzi a kormányzati célkitűzéseknek megfelelően, átlátható, transzparens módon közel kilenc éve. 2020 márciusától megbízott, 2021. decemberétől pedig kinevezett főigazgatóként vezeti az intézményt Monszpart Zsolt.

Az EMET és a Nemzeti Kulturális Alap mostantól időszakos hírlevél küldését indítja el, mely főként pályázóinknak szól, de természetesen a tematika iránt fogékony civileknek is tartalmaz releváns információkat.

 Az EMET közreműködésével – belföldön és külhonban – megvalósuló programok sikerein túl, időről időre hírlevelünkben szeretnénk beszámolni a pályázati kiírásokról és eredményekről, egy-egy jól sikerült és egyedi pályázati megvalósításról és szeretnénk vezetőinket éppúgy bemutatni, mint azokat az elhivatott munkatársakat, akik a pályázatok adminisztrációjáért felelnek.

Első hírlevelünkben Bús Balázs, az NKA alelnökének és Monszpart Zsolt az EMET főigazgatójának bemutatkozó sorait és hitvallását olvashatják. Számítunk véleményükre is, melyet a hirlevel@emet.hu e-mail címre várunk!

Bús Balázs köszöntője

Kedves Pályázóink, kedves Barátaink!

A Nemzeti Kulturális Alap anyaországi és külhoni kulturális finanszírozás legmeghatározóbb intézménye immár huszonnyolcadik éve. Január 1-én, amikor Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter, az NKA elnöke megbízott a szervezet vezetésével éppen tisztújítás előtt álltunk. 18 állandó és 4 ideiglenes kollégium tisztségviselőit kellett megválasztani, kinevezni és a pandémia okozta vészhelyzet kellős közepén beindítani a kultúra finanszírozását a 2021-es évben azokkal a forrásokkal, melyek rendelkezésre állnak. Rendkívül izgalmas, a kultúra nagyon sok szegmensét átölelő, hatékonyan működő intézményről van szó. Az eddigi tapasztalatok teljes mértékben igazolják az alapító elnök, Fekete György szavait, mégpedig hogy a legtöbb kulturális projekt csupán az elképzelés szintjén maradna, amennyiben az NKA nem létezne. Ha a rendszerváltás óta valamire büszkék lehetünk, akkor ez az. Az NKA működtetése így hatalmas felelősség is. Alapvetően koordináló és egyeztető feladatom van a Bizottság élén és a kollégiumok között. Ez a szerepvállalás nem idegen tőlem, hiszen a polgármesteri munkám során szintén az volt a dolgom, hogy a legváltozatosabb projektekhez megtaláljam a megfelelő forrásokat, illetve egyeztessek a különböző területek szereplőivel. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága, valamint a kollégiumok szaktudása együttesen garancia a sikeres működésre. Fontos megemlíteni, hogy az NKA kollégiumaiban a szakembereknek köszönhetően olyan tudás és felkészültség összpontosul, amely egyedülálló rálátást biztosít a kultúra legkülönbözőbb területeire. Úgy ítélem meg, hogy a pandémia okozta helyzetben legnagyobb baj az, hogy az emberek nem tudnak egymással találkozni, és szétestek a közösségek. Miközben, ha valamiben az egyén meg tud maradni, az a közösség. Van egy dán építész, Jan Gehl, akit nagyon kedvelek; ő azt mondja, hogy az ember legfontosabb szükséglete a másik ember társasága. Úgy véli, hogy ez alapján kell a tereinket is újra gondolni, újra tervezni – hogy alkalmasak lehessenek ezekre a találkozásokra. Most a COVID miatt még inkább azt gondolom, hogy az embereknek szükségük van rá, hogy együtt legyenek, és ebben a kultúra óriási segítség. Az ilyen válságokat, mint ez a járvány is, csak így tudjuk majd könnyebben átvészelni a jövőben. Az NKA alelnökeként is a legfontosabb számomra a közösségépítés és a párbeszéd. Facebook oldalunkon és weboldalunkon igyekszünk biztosítani a folyamatos kommunikációt és információáramlást és arra bíztatnánk pályázóinkat is, hogy bátran keressenek bennünket ezeken a fórumokon. Hiszem, hogy a jelenlegi nagyon nehéz helyzetből a közösség erejét használva könnyebben felállunk!

Monszpart Zsolt köszöntője

Kedves Pályázóink, kedves Olvasók!

Amikor tavaly tavasszal, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vezetésével nem tudtam milyen munka és mekkora feladat vár rám. Gyorsan szembesültem a sokrétű, igen változatos feladatokkal, melyet ez a háttérintézmény ellát. Elhivatott kollegák, számtalan izgalmas tematikájú pályázat kezelésével foglalkoznak, egyfajta szolgáltatóként az állami szférát és a kulturális és humán szektort segítve.

2019-ben hatvannégymilliárd forintnyi támogatás valósult meg az EMET közreműködésével, amely ötvennégyezer sikeres pályázatot jelent. A 2020-as költségvetés szintén ennyi volt, s mivel a kultúra a legkiemeltebb támogatási terület, így a legnagyobb pénzügyi volumen is ide kötődik. A három Európai Uniós projekt összességében három és fél milliárd forintot tett ki, azonban ezek jelentősége sem hanyagolható el, mivel fő hangsúllyal a határon túli magyarság felzárkóztatására irányultak. 

Az adminisztratív részét kezeljük a pályázatoknak; meghirdetjük, formailag ellenőrizzük, szerződést kötünk és minden olyan szükséges papírmunkát és elektronikai kezelést elvégzünk, amely ahhoz kell, hogy például az NKA szakmai kollégiumai – tizenhét állandó és négy ideiglenes – dönteni tudjanak. Az általuk meghozott döntéseket az emberi erőforrások minisztere véglegesíti, a végrehajtását, a nyertesek egyenkénti megszólítását és az elnyert pályázati összeg átutalását az EMET végzi.

Novák Katalin családügyekért felelős tárca nélküli miniszterasszony megbízásából az EMET bonyolítja például a Nemzeti Tehetség Programot, amelynek köszönhetően éves szinten hárommilliárd-háromszázmillió forint eljuttatásában veszünk részt az ösztöndíjasok és tehetséggondozó szervezetek között. Az óvodától kezdve egészen az egyetemig bezáróan juttatunk el támogatásokat a kiemelkedő eredményeket elért diákok, valamint mentoraik részére. Emellett szintén a kultúra területén kiemelkedőnek bizonyul a Csoóri Sándor Alap, amely korábban ötmilliárdos, a koronavírus-járvány miatti megszorítások óta évente hárommilliárdos költségvetéssel segíti a népi kultúra, a népzene, a néphagyományok gondozását, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából kezel az EMET.

A fenti feladatok mellett előre is tervezünk, hiszen az Európai Unióban a következő hétéves ciklusban, csökkenni fog a rendelkezésre álló forrás, így sokkal fókuszáltabban kell majd azokat a témaköröket megtalálnunk, amelyeket az unió is befogad. Az egyik ilyen az egészséges életmóddal kapcsolatos programunk, amely olyan részterületeket foglal magába, mint a kultúra, az oktatási módszertan, a sport vagy az egészséges értékrendek közvetítése. A mai fiatalság felé az interneten keresztül szűretlenül érkeznek a különböző – sokszor negatív – hatások, amelyeket szükségessé vált valahogy ellensúlyozni. Több tizenezer fiatalt kívánunk megszólítani a járvány lecsengését követő időszakban különféle csereutazásokkal, az anyaország történelmi helyszíneinek bemutatásával.

Személyes, lassan egy éves munkám eredményeként már most szemmel látható, hogy a munkavégzés gyorsabb, hatékonyabb és átláthatóbb lett, melynek eredményeit pályázóink élvezhetik. Az elmúlt hónapokban elkezdődött az online rendszerek harmonizációja is. A legfontosabb számomra mégis a minőségi személyes kapcsolatok létrejötte, és a kommunikáció, mely legalább olyan fontos, mint az anyagi támogatás. Hiszek abban, hogy ha beszélgetünk hírlevélben, közösségi médiumokban és más fórumokon a munkánk eredményesebb lesz. Szeretném, ha háttérintézményként a TOP-hoz tartoznánk, és nem csak egy épülethez, vagy intézményhez fordulhatnának pályázóink, hanem a tematikákhoz és feladatokhoz emberi arcok és izgalmas szakmai párbeszédek is társulnának!

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Vallásos könnyűzenei támogatások vagyis a Vallási, könnyűzenei előadók és zenekarok támogatása program 2021. évi igény-bejelentési felhívásának 2021. március 16-án jelent meg.

Az igénybejelentések benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A támogatási konstrukció kódja: VKT-21

Az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása kapcsán 2021. március 9-én jelent meg az igénybejelentési felhívás, mely alapján 39 kategóriában lehetséges a támogatási kérelmek benyújtása.

Az igénybejelentések benyújtásának határideje: 2021. április 8.

Az adott támogatási kategóriába a 2021. évben benyújtott egyedi kérelem csak akkor kerül elbírálásra, ha az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program keretében az ugyanabban a támogatási kategóriában támogatott 2019. és 2020. évi egyedi támogatás elszámolása benyújtásra került.

A Csoóri Sándor Alap 2021. évi pályázati felhívásai 2021. március 24-én jelentek meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 23.

A támogatási konstrukció kódja: CSSP-2021

A Nemzeti Kulturális Alap első félévi pályázati kiírásai folyamatosan jelennek. Jelenleg elérhető pályázati felhívásaink:

Az Építőművészet Kollégiuma

A pályázat megjelent: 2021. március 26., benyújtásának határideje: 2021. április 30.

Iparművészet Kollégiuma

A pályázat megjelent: 2021. március 29., benyújtásának határideje: 2021. május 3.

Táncművészet Kollégiuma

A pályázat megjelent: 2021. március 29., benyújtásának határideje: 2021. május 3.

Nemzeti Kulturális Alap aktuális pályázatai elérhetők: https://nka.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/