Hírlevél – 2021 november
 
2021 november

Kedves Olvasónk!
Novemberi hírlevelünk fókuszában az aktuális pályázati felhívások, új, Esélyesek Klubja elnevezésű programsorozatunk, valamint ingyenesen látogatható kiállításaink állnak.
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére című 2021. évi pályázati felhívás 3. számú módosítását 2021. október 26-án tette közzé. Az új komponens keretében kizárólag újonnan létrejövő, egyházi fenntartású mini bölcsődék támogatására van lehetőség. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 15.
A Pályázati felhívás bizonyos feltételei módosításra kerültek, melyekről az alábbi közleményből tájékozódhat: https://emet.gov.hu/modosult-a-csp-hb-21-magyarorszag-teruleten-csaladi-bolcsodei-es-munkahelyi-bolcsodei-ferohelyek-kialakitasanak-es-fejlesztesenek-tamogatasara-cimu-palyazat/ Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdetette a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívásait a felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, valamint a 2022. évben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2022/2023.; 2023/2024. és 2024/2025. tanévre vonatkozóan. Csatlakozott önkormányzatok:https://emet.gov.hu/onkormanyzatok-reszere-2022/ Pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5. https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/programok/aktualis-programok/bursa-hungarica/
A Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírásai folyamatosan jelennek meg. November hónapban az alábbi területeken és témákban lesznek pályázható felhívásaink: Fotóművészet Kollégiuma:

1. Magyar fotóművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára
2. Külföldi fotószakmai vásárokon való részvétel
3. Hazai fotográfusok, fotóművészeti, fotótörténeti szakemberek külföldi szimpóziumokon, konferenciákon és portfólió konzultációkon való részvétele, valamint külföldi fotográfusok magyar szimpóziumokon, konferenciákon és portfólió konzultációkon való részvétele
4. Eddig még közzé nem tett magyar vagy magyar vonatkozású dokumentarista fotográfiák, fotóművészeti alkotások, fotográfiai életművek, hagyatékok, fotógyűjtemények, fotótárak digitalizálása, adatolása és közzététele
Benyújtási határidő: 2021.november.04. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/fotomuveszet-kollegiuma/ Képzőművészet Kollégiuma:

1. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára.
2. Technológiai eszközfejlesztés
3. Alkotói támogatás képzőművészek számára, kizárólag új alkotások létrehozására.
Benyújtási határidő: 2021.november.11. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kepzomuveszet-kollegiuma/ Népművészet Kollégiuma:

1. Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet), bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak megvalósítására, valamint országos, regionális és megyei hatókörű néptánc és tárgyalkotó népművészeti témájú szakmai továbbképzések lebonyolítása
2. Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok
Benyújtási határidő: 2021.november.8. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-kollegiuma/ Színházművészet Kollégiuma:

1. Vidéki székhelyű, kiemelt/nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet (kivéve bábszínház) által, szervezett városi/megyei/kistérségi, közösségépítő, az önazonosságot, a helyi identitást erősítő, összművészeti, azaz legalább 4 különböző művészeti ágat érintő, minimum 2 napos nagyrendezvény létrehozása magas színvonalon működő előadóművészeti csoportok, alkotók, írók, képzőművészek, zenészek bevonásával, összefogásával.
2. Pályakezdő vagy művészi pályája elején járó, önálló formanyelvük kialakításán dolgozó társulatok, alkotóközösségek, egyéni alkotók új vagy 2021-ben bemutatott produkciójának/alkotásának a bemutatása.
Benyújtási határidő: 2021.november.22. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/szinhazmuveszet-kollegiuma/ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma:

1. Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára.
2. Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, konferenciák, szakmai – közösségi találkozók, fórumok, – megvalósítása
Benyújtási határidő: 2021.november.19. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ismeretterjesztes-es-kornyezetkultura-kollegiuma/ Közművelődés Kollégiuma:

1. Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósításának a támogatása
Benyújtási határidő: 2021.november.2. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kozmuvelodes-kollegiuma/ Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium:

1. Néptáncegyüttesek számára új, minimum 25 perces, szakmai fórumokon történő élőzenés bemutatóihoz magas színvonalú koreográfiazenék létrehozásának, azok stúdió minőségű hangfelvételei elkészítésének támogatása.
2. Népzenei szólisták és együttesek népszerűsítésének elősegítése, portfóliójuk kialakítása, fejlesztése
3. Népzenei táborok megrendezése
4. Alkotói támogatás, népzenei alapú szerzői zenemű létrehozására
Benyújtási határidő: 2021.november.10. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/halmos-bela-program-kollegium/ Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium

1. Állandó kiállítás előkészítése, létrehozása (múzeumpedagógiai, tartalomközvetítő és egyéb kommunikációs eszközök alkalmazásával); teljes körű felújítása vagy korszerűsítése.
2. Időszaki kiállítás létrehozása (múzeumpedagógiai, tartalomközvetítő és egyéb kommunikációs eszközök alkalmazásával)
3. Tudományos tevékenység megvalósítása
Benyújtási határidő: 2021.november.30. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/magyar-geniusz-program-ideiglenes-kollegium/ Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium:

1. A Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő időszaki, időszaki és hozzá szorosan kapcsolódó virtuális, illetve virtuális kiállítás megvalósítása.
2. A Petőfi 200 Emlékév témájához szorosan kapcsolódó kortárs művészeti és csoportos, illetve egyéni, valamint összművészeti időszaki kiállítások megvalósítása.
3. Közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tétele, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítása.
4. Közgyűjteményi tartalmak élményszerű vizuális bemutatása különböző korosztályok számára.
Benyújtási határidő: 2021.november.8. https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/petofi-200-ideiglenes-kollegium/

KIÁLLÍTÁSSOROZAT
A Támogatáskezelő a kultúra és művészetek elhivatott támogatójaként kiállítássorozatot szervez, hogy ezzel is segítse a tehetséges művészek széles körben való megismertetését. Programsorozatunk negyedik, családi témájú kiállítását tervezetten november végén nyitjuk meg székházunk aulájában (1085 Budapest Gyulai Pál u. 13.). December elején pedig újabb szakrális témájú kiállítást nyitunk Debrecenben. A kiállítások részleteiről következő hírlevelünkben számolunk be.

Az előző budapesti, „Szintézis” című kiállításunk megnyitóján készült kisfilmet az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: „Szintézis” kiállítás székházunkban
Programjainkról részletes információkat talál weboldalunkon valamint Facebook oldalunkon, melyen megosztunk minden intézményünkkel és programjainkkal kapcsolatos hírt.  

ESÉLYESEK KLUBJA
Örömmel tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy decembertől új kezdeményezést indít a Támogatáskezelő. Az Esélyesek klubja címet viselő, havonta jelentkező összejövetelek célja, hogy a fiatal, feltörekvő értelmiségiekből álló közönség megismerje a Támogatáskezelő tevékenységét, a sikerrel pályázók tapasztalatait, közelebb kerüljön a pályázati lehetőségekhez, kulturális élménnyel gazdagodjon, s tegye mindezt egy kötetlen, szórakoztató program keretében. A kerekasztal beszélgetéseken két meghívottal és állandó vendégünkkel, Monszpart Zsolttal, a Támogatáskezelő főigazgatójával beszélget az estek háziasszonya, Kubinyi Júlia népdalénekes, a Támogatáskezelő kulturális nagykövete. Ismert vendégeink korábbi sikeres pályázóink köréből kerülnek ki. A moderált beszélgetésbe, melyet időről időre zenés, táncos vagy épp prózai performansz színesit, egy ponton bekapcsolódik a közönség is. Az eseményen résztvevő szakembereink a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre is készséggel válaszolnak majd.
Első estünk témája a cserkészetből hozott testvériség szellemében történő közösségformálás. Díszvendégeink az egykori cserkész dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes és Bedekovics Péter a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke lesznek. A sajtónyilvános rendezvényre december 9-én 18 órától kerül sor a Támogatáskezelő székházában (1085 Budapest Gyulai Pál utca 13.) center
Sikeres pályázatokat, örömteli élményeket kíván, a Támogatáskezelő – NKA csapata
.