Hírlevél – 2022 február


2022 február

Kedves Olvasónk!
Februári hírlevelünk fókuszában az aktuális pályázati felhívások, új, Esélyesek Klubja elnevezésű, pályázókat segítő programsorozatunk, valamint ingyenesen látogatható kiállításaink állnak.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Támogatáskezelő a Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek támogatásának 2022. évi igénybejelentési tájékoztatóját 2022. január 21-én tette közzé.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. február 8.
Az igénybejelentés feltételeiről az alábbi közleményből tájékozódhat: https://emet.gov.hu/vallasi-konnyuzene-tamogatasa-2022-igenybejelentesi-tajekoztato/

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírásai folyamatosan jelennek meg. Február hónapban várhatóan az alábbi területeken és témákban lesznek pályázható felhívásaink:

Építőművészet Kollégiuma
– Alkotói támogatás.
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)
– Az építészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatása, kortárs magyar építészeti alkotásoknak és azok alkotóinak médiában és a köznevelésben történő bemutatásával
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)
– Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, alkotótáborok, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)
– Hazai és nemzetközi építészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)
– Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)
– Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatása. Építőművészeti témájú nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)
– Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Építőművészeti témájú online sajtótermékek megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)
Építőművészet Kollégiuma – nyílt pályázati felhívásai ide kattintva elérhetőek

Fotóművészet Kollégiuma
– Alkotói támogatás: Új alkotások létrehozása
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)
– Alkotói támogatás: Kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírása
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)
– Kiállítási program keretében egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás előkészítése/megrendezése, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítése/megjelentetése
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)
– Fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítása
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)
Fotóművészet Kollégiuma – nyílt pályázati felhívásai ide kattintva elérhetőek

Iparművészet Kollégiuma
– Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)
– Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar iparművészek részvétele hazai alkotótelepeken (Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)
– Alkotói támogatás. Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)
– Alkotói támogatás. Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a design és a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)
– Iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetése. Szakmai szervezetek, kiállító termek, csoportos és egyéni iparművész alkotók online video és katalógus-kiállításának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)
– Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények megjelenése
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)
– A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)
Iparművészet Kollégiuma – nyílt pályázati felhívásai ide kattintva elérhetőek

Népművészet Kollégiuma
– Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok
(Benyújtási határidő: 2022.03.01. éjfél)
Népművészet Kollégiuma – nyílt pályázati felhívásai ide kattintva elérhetőek

Szépirodalom Kollégiuma
– Határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka támogatása 4 különböző kategóriában
(Benyújtási határidő: 2022.02.04. éjfél)
– Nyomtatott szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű hagyományos (print) szépirodalmi sajtótermékek támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.02.04. éjfél)
– Internetes szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi és határon túli magyar nyelvű online szépirodalmi sajtótermékek támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.02.04. éjfél)
Szépirodalom Kollégiuma – nyílt pályázati felhívásai ide kattintva elérhetőek

Közművelődés Kollégiuma
– Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak lebonyolítására
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)
– Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)
– A közművelődési intézményekben és közösségi színterekben működő szakmai műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével)
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)
– Hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése, irodalom, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezése
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)
Közművelődés Kollégiuma – nyílt pályázati felhívásai ide kattintva elérhetőek

Örökségvédelem Kollégiuma
– Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)
– Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)
– A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)
– Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)
– Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)
Örökségvédelem Kollégiuma – nyílt pályázati felhívásai ide kattintva elérhetőek

KIÁLLÍTÁSMEGHÍVÓ

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kultúra és művészetek elhivatott támogatójaként kiállítássorozatot szervez, hogy ezzel is segítse a tehetséges művészek széles körben való megismertetését. A MANK Nonprofit Kft.-vel közös, „Staféta” elnevezésű új programsorozatunk harmadik kiállítását „A cirkusz láthatatlan lelke” címmel nyitjuk meg a Támogatáskezelő székházának (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.) aulájában február 8-án a sajtó, február 9-én a nyilvánosság számára

center

Urbán Ádám Balogh Rudolf-díjas fotográfus munkájának immár tíz éve jelentős témája a cirkusz világa. A kiállított sorozat egészen új irányból enged betekintést ebbe az egyszerre különös és elbűvölő univerzumba. A befogadónak ezúttal lehetősége nyílik bepillantani a porond és a függönyök mögé, ahol nem csupán maga a csoda, hanem az ahhoz vezető, emberi megpróbáltatásoktól és az egyén határainak folyamatos feszegetésétől rögös út is megmutatkozik.
A rendezvény fővédnöke: Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.
A kiállítás kurátora: Urbán Ádám.
A kiállítások szponzoraink, az Allianz Hungária Zrt. (arany fokozatú támogatónk) és az MKB Bank Nyrt. (bronz fokozatú támogatónk) jóvoltából valósulhatnak meg. Szeretettel várjuk tárlatunkon 2022. febuár 9-től március 31-ig munkanapokon 10 és 16 óra között!

MEGHÍVÓ A FEBRUÁRI ESÉLYESEK KLUBJÁRA

A Támogatáskezelő fontos küldetése, hogy már a pályázat benyújtása előtt a lehető legtöbb információval ellássa a pályázókat. Ezért decemberben új kezdeményezést indított, Esélyesek klubja címmel. A kéthavonta jelentkező estek célja, hogy a közönség ismerje meg a szervezet által nyújtott lehetőségeket, a sikerrel pályázók tapasztalatait, kerüljön közelebb a pályázati lehetőségekhez, s tegye mindezt egy kötetlen, szórakoztató, kulturális élményekben gazdag program keretében. A kerekasztal-beszélgetéseken minden alkalommal Monszpart Zsolttal, a Támogatáskezelő főigazgatójával és meghívott vendégeivel zajlik izgalmas véleménycsere. Az estek háziasszonya Kubinyi Júlia népdalénekes, a Támogatáskezelő kulturális nagykövete. Az ismert vendégek mellett korábbi sikeres pályázók szólalnak meg. A moderált beszélgetésbe, melyet időről időre zenés, táncos vagy épp prózai performansz színesít, egy ponton bekapcsolódik a közönség is. Pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszolnak a jelenlévő szakemberek. Második estünk témája: „Élő értékeink határon innen és túl”. Vendégeink Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár és Sikentácz Szilveszter, többszörös támogatottunk, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke, a hagyományőrzés elkötelezett képviselője lesznek. A beszélgetést moderálja: Cserháti Ágnes. A sajtónyilvános rendezvény 2022. február 10-én 17.30 órakor kezdődik Támogatáskezelő székházában (1085 Budapest Gyulai Pál utca 13.).

center

Az est időtartama 90 perc. Visszajelzéseikből merítkezve, a következő beszélgetést interaktívabbá tesszük a résztvevők számára és teret biztosítunk a párbeszéd folytatására a moderált beszélgetést követően. A programra előzetes regisztráció szükséges a kommunikacio@emet.gov.hu e-mail címen. Az esemény részleteiről ezen e-mail címen valamint weboldalunkon, Facebook oldalunkon, és a +36 20/4433-827-es telefonszámon tájékozódhat.

Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Sikeres pályázatokat, örömteli élményeket kíván,
a Támogatáskezelő csapata