Kincses Kultúróvoda

A pályázati program kiemelt célja, hogy az óvodai és kulturális területen meglévő értékeket elismerje, és az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse. A múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési és művészeti intézményeknek kiemelt szerepe van a gyermekek személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. A fentiek érvényesítése érdekében a pályázati konstrukció célkitűzése annak elősegítése, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat, és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába.


Pályázati Felhívás 2023

Pályázati Felhívás 2024


Pályázna? Kérdése van?

A Kincses Kultúróvoda aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőt:

e-mailben:  kincsesovoda@nktk.hu
telefonon: a 06-1/550-2700 számon 
postacím: Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
                             Kincses Kultúróvoda
                             1381 Budapest, Pf. 1418