Közlemény a „Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére” című pályázat egyes feltételeinek változásáról

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton felhívja a szíves figyelmüket, hogy – a Magyar Közlöny 2021. évi 136. számában megjelent a családokért felelős tárca nélküli miniszter 6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról. A rendelet módosítása 2021. szeptember 1-től a családi bölcsődék maximális csoportlétszámát 7-ről 8 gyermekre emeli, valamint módosul a bölcsődei ellátásra, így a családi bölcsődére és a munkahelyi bölcsődére vonatkozó kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék is.