Megjelent a „Civil szervezetek 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása”című pályázat

(A pályázat kódja: CSP-DB-22)

A Családokért Felelős Államtitkárság megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatására.

A pályázat célul tűzi ki a prevenció erősítését a releváns információk kommunikálását, a gyermekkori cukorbetegség speciális problémakörének bemutatását. A pályázat célja, hogy az 1-es típusú diabétesz jellemzői, a kezelés lehetséges módja a lakosság széles körében ismertté váljanak, az érintetteket ne érje hátrányos megkülönböztetés, és a lehetőségeik tovább bővüljenek.

Olyan civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekre figyelemmel fogalmaznak meg alapfeladatokat és célokat és ezen célok elérése érdekében legalább egy éve folyamatosan végzik tevékenységüket.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 200 000 000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. március 7.  23.59 óra  A pályázati felhívás és útmutató az alábbiakban elérhető.