Megjelentek a Határtalanul! program 2017-es felhívásai
új felhívás

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítjük, hogy megjelentek a Határtalanul! program 2017. évi nyílt pályázati felhívásai:

HAT-17-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
HAT-17-02 Együttműködés szakképző iskolák között
HAT-17-03 Együttműködés gimnáziumok között
HAT-17-04 Kárpátaljai akcióprogram

A Határtalanul! pályázatok elsődleges célja a Kárpát-medencei diákok magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulásainak támogatása.
A HATÁRTALANUL! programot és a hozzá kapcsolódó pályázati kategóriák kezelését az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi.
Az új kiírások jelentős változásokat hordoznak magukban, amelyek során arra törekedtünk, hogy

1.      a HATÁRTALANUL! Program nagyobb célcsoport elérését tegye lehetővé, különös tekintettel a köznevelésben hetedikes vagy annak megfelelő évfolyamon tanuló diákok esetében;
2.      használhatóbbá tegyük a benyújtás és az elszámolás rendszerét annak érdekében, hogy a kevésbé tapasztalt pályázók is bátran vállalkozzanak támogatási kérelem beadására;
3.      a pályázati konstrukció részletei olyan ösztönzőket tartalmazzanak, amelyek minél több diák bevonására motiválják a pályázó iskolákat;
4.      az elnyerhető pályázati összeg növelésével és az elszámolható költségek körének bővítésével a kirándulás teljes költsége – a diákok családjainak anyagi hozzájárulása nélkül – lefedhető legyen.

Ennek érdekében
–          jelentősen egyszerűsödött a pályázatbeadás, a pályázat benyújtása kizárólag elektronikusan történik, nem kérünk papír alapon, postai úton semmilyen dokumentumot;
–          egyszerűsödött és csökkent a kitöltendő felületek mennyisége, nem kell külön Excel táblázatot beküldeni;
–          meghosszabbítottuk a megvalósítási időszakot, már 2017. június 16-tól lehet utazni, egészen 2018. június 15-ig;
–          meghosszabbítottuk a pályázatok benyújtására szánt időszakot, egészen 2017. augusztus 31-ig folyamatosan lehet pályázatokat benyújtani. Az elbírálás szakaszosan történik, 4 alkalommal;
–          az egy diákra jutó támogatási összeg egységesen 60.000 Ft/fő;
–          a támogatás keretösszege hetedikesek utazása esetén 1,363 milliárd forint, több mint másfélszeresére növekedett;
–          a kirándulás teljes költsége elszámolható, ennek érdekében bővült az elszámolható kiadások köre, pl. az étkezés vagy a programok költségei is elszámolhatók;
–          az utazást szervező pedagógusok motiválása, munkájuk elismerése érdekében elszámolható a projektvezető és a kísérőtanárok költsége.

A korábbi EPER program helyett a pályázatokat a FAIR – Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszerben lehet benyújtani.

További kérdések esetén forduljanak munkatársainkhoz az EMET honlapján található ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_program/