Nemzeti Tehetség Program
Sajtóközlemény

 Sajtóközlemény

 

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos segítése. A tehetségsegítés különböző formái szervesen illeszkednek a köznevelés és a felsőoktatás megújítását célzó törekvésekhez. 

 

A Nemzeti Tehetség Program támogatott programjai természetesen nem csak a határokon innen valósulnak meg, a határon túli magyarság tehetségsegítők hagyományainak megismerésével, hasznosításával, a határon túli kezdeményezésekkel való folyamatos együttműködéssel válik a tehetségsegítés valódi nemzeti programmá. 

 

A tehetségek segítésében eddig elért és a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása során várható további eredmények nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió egésze számára is kiemelkedően értékes, más országokban is adaptálható tapasztalatot jelenthetnek, amelynek terjesztése hozzájárul az ország nemzetközi elismertségének növekedéséhez.

 

A Nemzeti Tehetség Programról, finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről az Országgyűlés 2008. november 25-én elfogadott határozata 2008 – 2028 között 20 évre kiemelt lehetőséget adott a tehetségsegítés fejlesztésére, a tehetséges fiatalok felkutatására, folyamatos segítésére. 

 

A meghirdetett pályázatokra a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújt be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011. és 2015. között 8,101 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 5 302 pályázat részesült támogatásban.

 

A programra évente közel 2,8 milliárd forint áll Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a TÁMOP-3.3.21-15/1 számú, a Nemzeti Tehetség Program projektjeinek támogatására irányuló kiemelt projektben 2 115 901 890 Ft EU-s támogatást nyert el.