Nemzeti Tehetség Program – közlemény
Hírek

Tisztelt Pályázók!


A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2015. május 1-ei hatállyal az alábbiakról rendelkezett:


A Nemzeti Tehetség Program Finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet átadja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.


A Nemzeti Tehetség Programmal, a folyamatban lévő pályázatok szakmai és pénzügyi tartalmával kapcsolatban további információt az alábbi elérhetőségeken kaphat:


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Honlap: www.emet.gov.hu
Ügyfélszolgálat: (1) 795-5800
E-mail: ntp@emet.gov.hu