Nemzetközi konferencia
Gyerekesély Program

2015. október 27-28-án megrendezésre került a TÁMOP 5.2.1-12/1-2012-0001 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt keretében szervezett „Nemzetközi konferencia” című szakmai rendezvény.

2013. január 1-jétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő irányítása és az  Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai felügyelete alatt álló – már 2008. óta folyamatosan működő – kiemelt projekt célja a helyi szinten megvalósuló „Gyerekesély projektek” módszertani megalapozása és számukra folyamatos szakmai támogatás nyújtása annak érdekében, hogy javuljon a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások és programok színvonala és elérhetősége, ezáltal pedig javuljanak a gyermekek felzárkózási esélyei. További cél olyan szemlélet kialakítása a helyi projektek, programok szintjén, amely egyrészről növeli a gyermekeket nevelő családok kompetenciáit és öngondoskodási erejét, másrészről hosszú távú, konstruktív együttműködést alakít ki a helyi szereplők között.

A kiemelt projekt feladata a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia két eleme – koragyerekkori képességgondozás, és fejlesztése, valamint kistérségi komplex „Gyerekesély projektek” – országos kiterjesztésének szakmai támogatása, a megvalósítási folyamatok kísérése.

 


A rendezvény első napjának fő célja a nemzetközi tapasztalatcsere volt. Olyan elismert külföldi szakemberek tartottak előadást, mint Jonh Oates, a Biztos Kezdet Filozófia megalkotója, Dr. Adrien Richard Marsh, Roma programok szakértője, Neera Sharma Harjeet, aki az Egyesült Királyságban tapasztalható gyerekszegénységről tartott előadást, valamint Zena Brabazon mentor, Biztos Kezdet Program megalkotója. Bene Dániel, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója köszöntő beszédében a mentorok és a szakértők szakmai irányító feladatainak fontosságát hangsúlyozta.  Papp Z. Attila az MTA igazgató-helyettese, kisebbségi oktatási szakértő, a Gyerekesély program tágabb oktatási kontextusáról beszélt, Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökének előadásának főbb témái pedig a felzárkóztató képzések, az egészséges életmódra nevelő program fontossága, illetve a gyermekéhezés kérdései voltak. Az előadások után szekcióüléseken vitathatták meg a résztvevők többek között a Biztos Kezdet Gyerekházak működési nehézségeit, ahol a külföldi szakértők megoldási javaslatokat tettek. A komplex kistérségi programok szekció célja elsősorban arra irányult, hogy a Gyerekesély programot megvalósító kistérségek bemutassák, milyen módon és hatékonysággal tudták végrehajtani a komplex programokat, valamint hogyan működtek együtt a TAMOP-5.2.1-12/1 kiemelt projekt munkatársaival a megvalósítás során. Ezen a szekcióülésen olyan előadókat kértek fel a vitaindító előadások megtartására, akik döntéshozóként részt vettek saját kistérségi gyermekszegénység elleni programok tervezésében és megvalósításában.

 


A szekcióülésen résztvevő döntéshozók, térségi és települési vezetők, a programokat megvalósító kollégák, egyaránt megerősítették elkötelezettségüket a kistérségi gyerekszegénység elleni komplex programok további folytatásában. Egyetértettek abban, hogy a komplex programok működése hiánypótló szerepet tölt be a hátrányos helyzetű kistérségek, települések mindennapi életében, és a helyi szükségletekre épülő szolgáltatások, tevékenységek rugalmasan reagálnak a helyben élő családok és gyermekek szükségleteire. A kistérségi programokban elért eredmények egyértelműen sikeresek, minden érintett településen hatással voltak a helyi közösségre. A projektidőszak lejártával a fenntartók minden erőfeszítést megtesznek a programidőszakban sikeresnek bizonyult szolgáltatások további működtetésére.

A rendezvény második napján a hazai programok eredményeinek bemutatása zajlott. A konzorcium szakértőinek prezentációi mellett Drosztmérné Kánnai Magdolna az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekesély főosztályának főosztályvezető-helyettese a Gyerekesély program eredményéről és jövőjéről tartott előadás, melyben kifejtette, hogy a program számos szakterületen (szociális és gyermekvédelmi ellátások, egészségügy, oktatás stb.) rámutatott a szolgáltatási rendszer hiányosságaira, és a maga eszközeivel igyekezett hozzájárulni a felvetett problémák megoldásához. A kistérségi programok olyan alapot teremtenek a hátrányos helyzetű települések település-csoportok számára, amelyre biztosan építhetőek speciális, differenciáltabb célok, célcsoportok számára kiírt pályázati tevékenységek: pl. egészségügyi, szociális, felzárkózási programok.

A szakmai programok után Snétberger Ferenc tanítványai mutatkoztak be a jelenlévőknek egy rövid koncert keretében.  A Snétberger Zenei Tehetség Központ célja, hogy hátrányos helyzetű roma zenei tehetségek világszínvonalú képzést és mentorálást kapjanak.

A rendezvényről készített fotók, tájékoztató anyagok, prezentációk megtekintetőek a kiemelt projekt weboldalán: http://gyerekesely.eu/