Roma nemzetiségi támogatások program

A roma nemzetiségi támogatások célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

A pályázat útján nyújtott támogatások négy kategóriába tartoznak, amelyek 2020. évben a következő elnevezéssel kerülnek kiírásra:

ROMA-NEMZ-CISZ-20 Roma nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása;

–  ROMA-NEMZ-KUL-20 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása;

–  ROMA-NEMZ-PED-20 Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2020. évi költségvetési támogatása;

ROMA-NEMZ-TAB-20 Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2020. évi költségvetési támogatása

2019-ben 853 db roma pályázat összesen 570.000.000 Ft támogatásban részesült.