Sikerrel zárult a TÁMOP és TIOP projektek mentorálása
TÁMOP, TIOP projektek

Sikeresen lezárult az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) Európai Uniós és Határmenti Programok Igazgatóságának közreműködésével megvalósított, TÁMOP 7.2.1.-11/K-2013-0003 és TIOP-4.2.1-11/K-2013-0003 azonosítószámú projektek keretében működtetett projektfelügyeleti rendszer. A mentori hálózat működtetése 2015. április 15. és 2015. december 31. között volt hivatott 123 TIOP és 885 TÁMOP projekttel kapcsolatban adatszolgáltatás – és többségük esetében konkrét, a kifizetéseket gyorsító intézkedés végrehajtására. A TÁMOP 7.2.1.-11/K-2013-0003 projekt összköltségvetése közel 340 millió, a TIOP-4.2.1-11/K-2013-0003 projekt költségvetése 745 millió forint volt.


A mentori rendszer működtetésének elsődleges célja az adminisztratív, kifizetési és/vagy menedzsment problémákkal küzdő, illetve késedelemben lévő, nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű projektek megvalósulásának támogatása volt. A projektek kifizetési ütemének gyorsítása, a hiánypótlási időszak lerövidítése, az Operatív Programok forrásainak hatékony és eredményes felhasználása, illetve hosszabb távon a 2014-2020-as időszak forrásainak zökkenőmentes lehívása az eredeti célértékeknek megfelelően valósult meg.


A mentorálás során 123 TIOP projekt adatszolgáltatása minősült eredményesnek, ebből 114 projekt esetében valósult meg mentori tevékenység. 112 pályázat esetében minősíthető kiemelten hatékonynak az EMET által végzett közreműködői tevékenység, a kifizetések felgyorsítása és a lezárás elősegítése. 6 esetben a mentorálás sikeres szerződésmódosítás lebonyolítására is kiterjedt. A kezdetben kijelölt 830 TÁMOP projekt száma 885-re bővült a mentorációs időszak folyamán, ebből 870 esetben történt sikeres kapcsolatfelvétel. A végleges számok tekintetében a projektfelügyeleti rendszer – a hivatalos mérőszámok alapján – 744 esetben minősült sikeresnek, 14 projekt esetében történt hatékony közreműködés a szerződésmódosítási folyamatok lebonyolításában.


Az összes, mentorálással érintett projekt tekintetében leszerződött összeg meghaladta a 286 milliárd forintot. Ebből 2015. április elején a kifizetési arány az összes kifizetés és a leszerződött összeg figyelembevételével 54% volt. A mentorációs tevékenység közreműködésével ez az arány a projekt zárásáig meghaladta a 85%-ot, azaz a teljes, leszerződött összeg tekintetében a 243 milliárd forintot, ami csaknem 90 milliárd forintnyi forráslehívás-növekedést jelent a tavaszi állapothoz képest. Ezen növekedéshez nagyban hozzájárult az EMET projektmentori segítségnyújtása. A projektfelügyeleti tevékenység ellátásával az EMET tevékenyen hozzájárult a TÁMOP és a TIOP pályázatok kifizetési ütemének felgyorsításához, eredményesen támogatva a 2007-13-as EU költségvetési időszak sikeres lezárulását Magyarország vonatkozásában.