Tájékoztató roma nemzetiségi önkormányzatok részére

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton tájékoztatja a roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a 2022. évi feladatalapú támogatás összegének megállapítását a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. melléklete szabályozza, mely kimondja, hogy az a nemzetiségi önkormányzat részesülhet támogatásban, amely 

1)     a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább kettő képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét,

2)     valamint amennyiben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti jogszabályi feltételek teljesítésének elmaradása esetén, méltányosság gyakorlására a jogszabály nem ad lehetőséget. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz beérkezett észrevételek kivizsgálását követően a szükséges korrekció megtörtént azokban az esetekben, ahol a kormányhivatalokkal való egyeztetés során megállapításra került, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat teljesítette az érvényességi feltételeket, valamint határidőben megküldte a jegyzőkönyveket.

A módosított támogatói okirat és a Kedvezményezettek listája az alábbi linken érhető el: