Társadalmi Innovációs Díj

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet IFKA Társadalmi Innovációs Díj címmel, a Social Innovation Plus Competence Centres projekt részeként.

Az IFKA Társadalmi Innovációs Díj pályázat küldetése, hogy jogi formától függetlenül elismerje azokat az innovatív kezdeményezéseket, ötleteket, amelyek régóta meglévő környezeti, egészségügyi, közösségi és más problémákra kínálnak új megoldásokat a helyi közösség számára, illetve amelyek napjaink új kihívásaira (energiaválság; menekültválság; a digitalizáció munkaerőpiaci, oktatási és nevelési kihívásai; az idősödő társadalom stb.) adnak hatékony válaszokat.

A társadalmi innováció olyan, az adott lokalitást tekintve új, vagy továbbfejlesztett termék és/vagy folyamat, mely a társadalmi szükségletek újszerű megoldását célozza meg, vagy új társadalmi szükségletekre jelent megoldást.

A társadalmi innováció általános célja, az általa kínált megoldásokon keresztül, a társadalmi jólét növelése.
A társadalmi innováció társadalmi jellegéből adódóan új kapcsolatokon, együttműködéseken,
viselkedésformákon keresztül működik és fejleszt új megoldásokat, ennek megfelelően feltétele a társadalmi részvétel.

A társadalmi innováció fontos feladata a termék- és üzleti folyamatinnovációs eredmények
társadalmi elterjesztésének támogatása, ennek értelmében a társadalmi innováció a többi
innovációtípus komplementer folyamataként is értelmezhető és értékelhető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. június 8., éjfél

A pályázati felhívás itt található:
https://siplus.ifka.hu/medias/20/ifkatairsadalmiinnovaicioisdiij_felhiivais_v7.pdf

A pályázati felület elérhető itt:

https://siplus.ifka.hu/hu/page/tarsadalmi-innovacio-beadasa

Pályázati felhívás (pdf)

1.sz. melléklet (pdf)

Pályázati tájékoztató (pdf)