Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival „Lépj át a határaidon!”

EFOP-1.12.1-17

A projekt adatai:

A projekt  neve, azonosítószáma:   
Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival „Lépj át a határaidon!”
EFOP–1.12.1-17-2017-00009


Kedvezményezett neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET)

Konzorciumi tag: Magyar Cserkészszövetség (továbbiakban: MCSSZ)

A támogatás összege: 994 254 704 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2018. január 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. szeptember 30.

Az EMET és az MCSSZ a projekt keretén belül célul tűzte ki, hogy hozzájárul Magyarország és a Kárpát-medence külhoni területei társadalmi, gazdasági fejlesztéséhez.

A projekt stratégiai céljai a Kárpát-medencében a szakmai tudás gyarapodásának elősegítése; a lakosság egészségtudatosságának növelése érdekében a szomszédos EU tagállamok szakembereivel történő tapasztalatcsere; szakmai hálózatok erősítése az egészségügy területén, valamint a kulturális kapcsolatok bővítése, elsősorban a civil társadalom bevonásával a helyi kulturális identitás erősítése érdekében.

A projekt operatív céljai: fiatal önkéntes szakemberek bevonásával erősíteni a társadalmi együttműködést az ifjúság, az egyházügy és a sport területén, továbbá jó gyakorlatok megosztását szolgáló rendezvények szervezése: bentlakásos táborok, sportesemények, fesztiválok, valamint workshopok lebonyolítása gyermekek és fiatalok részére.

Az EMET szakmai tevékenységei:

  1. Elősegítve a hazai pályázatokhoz való hozzáférést, a Kárpát-medencei magyar szervezetek számára tudásfórummal egybekötött szakmai programsorozatot került megtartásra. A program hatására erősödik a civil szervezetek forrásteremtő tevékenysége a Kárpát- medencében.
  2. A célcsoportba tartozó szervezetek hálózatosodását elősegítése: online adatbázis fejlesztése és szakértők biztosítása.
  3. Ifjúsági egyházi közösségek találkozójának szervezése, megtartása.

Az MCSSZ szakmai tevékenységei: fesztiválok, táborok, vezetőképző alkalmak szervezése, bevonva a Kárpát-medencei magyar cserkészszövetségeket, cserkészcsapatokat.

A szervezetek.lepjat.eu címen elérhető online felület a projekt keretében készült, jelenleg az alábbi főbb szolgáltatásokat nyújtja:

  1. regisztrációs lehetőség hazai és határon túli civil és egyházi szervezeteknek,
  2. szakértői támogatás a regisztrált szervezetek részére, jellemzően pályázatok benyújtása kapcsán,
  3. hírek, gyakran ismételt kérdések, egyéb, statikus tartalmak.