Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival „Lépj át a határaidon!”

EFOP-1.12.1-17

A projekt adatai:

A projekt  neve, azonosítószáma:   
Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival „Lépj át a határaidon!”
EFOP–1.12.1-17-2017-00009


Kedvezményezett neve:            Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Konzorciumi tag:                 Magyar Cserkészszövetség
A  szerződött támogatás összege:     999 305 556 forint
A támogatás mértéke:            100 %
A projekt befejezésének dátuma:    2021. március 31.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Magyar Cserkészszövetséggel közösen célul tűzte ki, hogy hozzájárul Magyarország és a Kárpát-medencei szomszédos országok (Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria) társadalmi, gazdasági fejlesztéséhez. Ennek keretén belül fiatal önkéntes szakemberek bevonásával erősíti a társadalmi együttműködést az ifjúság, az egyházügy és a sport területén valamint jó gyakorlatok megosztását szolgáló rendezvényeket szervez a projekt keretén belül, amely az előzetes felmérések alapján tapasztalt negatív folyamatokat mérsékli, adott esetben megállítja, ezzel biztosítva az egészséges nemzeti egység erősítését.

A projekt célja a Kárpát-medencében a szakmai tudás gyarapodásának elősegítése, a lakosság egészségtudatosságának növelése érdekében a szomszédos EU tagállamok szakembereivel történő tapasztalatcsere, szakmai hálózatok erősítése az egészségügy területén, valamint a kulturális kapcsolatok bővítése elsősorban a civil társadalom bevonásával a helyi kulturális identitás erősítése érdekében.
A projekt megvalósítása során az elérendő cél az, hogy a 18-25 éves korcsoport számára olyan programokat kínáljon, ami a különböző állampolgárságú, magyar kultúrkörhöz tartozó emberek szellemi gyarapodására, nyelvének és kultúrájának megőrzésére és gazdagítására, továbbá az egymás közötti kapcsolataik fenntartására és erősítésére irányul, valamint olyan típusú egészségügyi, kulturális, közösségfejlesztési, családügyi és társadalmi felzárkózási tematikus együttműködések megvalósítása, amelyek nem érintik a szomszédos országok helyi szintű szabályozásait.

A gyermekek és fiatalok számára nélkülözhetetlen kompetenciák megszerzését, illetve a közösségben rejlő erőforrások kiaknázását szolgáló eseményekkel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő célja közösen a Magyar Cserkészszövetség konzorciumi taggal a fenntartható együttműködések és Kárpát-medencei hálózat kiépítése és hosszú távú fenntartása az önkéntesség fejlesztésével. A projekt keretében ezért bentlakásos táborok, sportesemények, fesztiválok, valamint workshopok lebonyolítása valósul meg a gyermekek és a fiatalok részére.

Tovább a projekt honlapjára