„Több leszel, ha teszel!”
Pályázati felhívás

 

Tisztelt Kedvezményezettek!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 2019. évi IFJ-GY-19-A „Több leszel, ha teszel!” Fiatalok az önkéntességért című támogatási kategória támogatási időszak véghatárideje 2020. december 31-re módosult.
Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a módosítási kérelem benyújtásával lehetőség van az egyes programelemek és a költségsorok megváltoztatására a programok megvalósíthatósága érdekében, igazodva a pályázati kiírás céljaihoz.
Továbbá kérjük, hogy amennyiben a fentiek alapján a támogatott tevékenység pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése alapján, de a határidőre vonatkozóan legkésőbb 2020. május 31-ig módosítási kérelmüket elektronikus formában, az EPER felületén keresztül nyújtsák be.

Linkek: