Türr István Képző és Kutató Intézet
EFOP-3.1.4-VEKOP/15

Türr István Képző és Kutató Intézet

EFOP-3.1.4-VEKOP/15

 

Melléklet:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VEKOP) egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. 

 

Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai-tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását fogalmazza meg többek között azzal, hogy 2015 évtől európai uniós forráskeretre irányítja át az Útravaló MACIKA programcsomag két alprogramját. A programok kidolgozására és megvalósítására a Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapott megbízást.

 


Az Útravaló Ösztöndíjprogram dióhéjban

Az Útravaló Ösztöndíjprogram köznevelést érintő alprogramjai (Út a középiskolába, Út az érettségihez) mentori és ösztöndíj támogatást nyújtanak a bevont hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (az általános iskola 7. évfolyamától a középiskola 13. évfolyamáig) és mentoraik részére. Az ösztöndíjprogram olyan támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer, melyben az ösztöndíj támogatás mellett többek között az iskolai előmenetelt serkentő programok, műhelymunkák valósulnak meg. Az ösztöndíjak komplex rendszere mellett széles körű szakmai szolgáltatások kapnak helyet a programban: többek között a mentorok képzése, továbbképzése, jó gyakorlatok megosztására alkalmat nyújtó workshopok, rendezvények, diák alumni (öregdiák) program, kutatás. A program részeként a szakmai munka támogatására és minőségbiztosítására szupervízió bevezetése is megtörténik, ami tovább emeli a mentori munka szakmai minőségét a projekt teljes időszaka alatt, valamint előkészíti egy magasan kvalifikált felzárkózást segítő mentorhálózat kialakítását országos szinten. 

 

Előkészítés

A megvalósítók részéről 2015. november 30-án beadásra került a FAIR rendszerbe a teljes pályázati dokumentáció. A bírálatot és szerződéskötést követően, 2016. tavaszán jelenhetnek meg az Útravaló Ösztöndíjprogram felhívásai.

 

Tervek

A TKKI és a KLIK honlapjain lesznek elérhetőek a szükséges jelentkezési információk, illetve a sajtóban és a köznevelési intézmények felé körlevélben kerülnek kihirdetésre a felhívások. Az Útravaló Ösztöndíjprogram sikeres megvalósítása (fentebb említett szakmai tevékenységek) érdekében a jelentkezési felhívások megjelenését követően információs napokat is szervezünk, továbbá Útravaló Projekt Pontok kerülnek kialakításra országos szinten a diákok, tanárok, szülők munkájának segítésére.

 

Kérdése van?

Amennyiben már most, az ösztöndíjprogram felhívásának megjelenése előtt kérdése lenne, forduljon bizalommal Csemer Patríciához a következő elérhetőségek valamelyikén (+36 70 685 9885; csemer.patricia@tkki.hu), valamint a TKKI közpinti ügyfélszolgálatához: ugyfelszolgalat@tkki.hu 

 

 

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.   Akkreditációs lajstromszáma: AL 0008

telefon: +36 1 309 4400          Nyilvántartási szám: 01-0790-04

fax: +36 1 882 3459            Nyilvántartásba vételi szám: E-00001/2013

e-mail: ugyfelszolgalat@tkki.hu 

web: www.tkki.hu