Út a diplomához – Döntési lista

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár meghozta döntését az „Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program” keretében kiírt pályázati kategóriában, a 2017. október 31. napjáig (harmadik beadási szakasz) beérkezett pályázatok tekintetében. Mivel a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezett be, a döntés meghozatalakor előnyben részesültek azok a hallgatók, akik a pályázati kiírás 10. pontjában meghatározott feltételeknek megfeleltek.
Az érvényes státuszú, de a döntési listában nem szereplő pályázatok forráshiány miatt tartaléklistára kerültek. A tartaléklistára került pályázatok további források esetleges bevonása esetén válnak támogathatóvá.
 

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy támogatási jogviszony a Támogatói Okirat kiállításával jön létre. A Támogatáskezelő a támogatási előleg első részét a Támogatói Okirat kiállítását, és az év végi kincstári pénzügyi zárást követően, várhatóan 2018. év elején utalja át a hallgató EPER-regisztráció során megadott fizetési számlájára. A Támogatói Okirat kiállításához szükséges feltételekről a Támogatáskezelő külön értesíti a Kedvezményezetteket.
 
A felhívás kódja: UTR-UD-17
 
Az alábbiakban elérhető a döntési lista.