Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram
Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, érettségi és diplomaszerzési, a munkaerőpiacon jól hasznosítható szakmaszerzési esélyeinek javítása.

 

A köznevelést érintő Útravaló Ösztöndíjprogram keretében a 2005/2006-os tanévtől kezdődően az alábbi alprogramok kínálnak lehetőséget a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára.

 • az Út a középiskolába alprogram célja a résztvevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való tanulásra,
 • az Út az érettségihez alprogram célja a résztvevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából,
 • az Út a szakmába alprogram célja a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányinak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

A meghirdetett pályázatokra a köznevelési intézmény nyújthat be pályázatot a tanuló/mentor párok támogatására.

 

Az esélyteremtő alprogram keretében tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

 • halmozottan hátrányos helyzetű,
 • családba fogadott,
 • átmeneti nevelésbe vett,
 • védelembe vett,
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
 • utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül, vagy
 • hátrányos helyzetű

Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be az a személy, aki 

 • tanári képzésben szakképzettséget szerzett,
 • tanítói képzésben szakképzettséget szerzett,
 • szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik,
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik,
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését kezdi meg.

 

Számos fiatal olyan hátrányos helyzetben él, hogy sikeres tanulmányaihoz segítő kezet kell nyújtani. A program keretében a tanulók ösztöndíjban és mentori támogatásban részesülnek, mely jelentős segítség a szakképzés megszerzéséhez vagy akár egyetemi diplomához segíti a diákokat.

Az ösztöndíj összege elérheti akár a havi 15 ezer forintot is, cserébe jó és egyre javuló teljesítményt vár el a diákoktól a támogató.

Az esélyteremtő ösztöndíjak általános célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók segítése, így különösen

 • a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése, 
 • a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók lemorzsolódásának csökkentése,
 • a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásának biztosítása,
 • hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók támogatása az érettségit adó középiskola, szakiskola sikeres befejezése, elősegítése.

A 2012/2013. tanévtől az esélyteremtő ösztöndíjak esetében – tekintettel a legrosszabb továbbtanulási esélyű gyermekek körében a roma, cigány származású gyermekek magas arányára,– valamennyi esélyteremtő alprogramba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású tanuló kerül bevonásra.

 

A programra évente közel 2 milliárd forint áll Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a TÁMOP-3.3.20-15/1 számú, Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram projektjeinek támogatására irányuló kiemelt projektben 11 200 000 000 Ft támogatást nyert el.