2019. évi Csoóri Sándor Program – határidő hosszabbítás

Tisztelt Kedvezményezett!

A Csoóri Sándor Alap Tanácsadó Testülete tájékoztatja a Kedvezményezetteket, hogy a 2020. évi LVIII. törvény 7. § értelmében a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik.

Fentiek tekintetében a Csoóri Sándor Program 2019. évi támogatásainak megvalósulási időszaka 2020.12.31. napról 2021. június 29. napig meghosszabbításra került.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidő módosítással és a további teendőkkel kapcsolatban a 2019. évben támogatásban részesült szervezetek részére az EPER-ben egyedi értesítést küldünk.