Helyi roma nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi feladatalapú támogatása
Tájékoztatjuk a helyi roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklete (továbbiakban: Kvtv.) alapján a támogatásokról támogatói okiratot ad ki a belügyminiszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, ennek közlése az emet.gov.hu honlapon történő közzététellel valósul meg. A támogatások folyósítása két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig történik a kincstár közreműködése útján.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően a Kvtv. az idei évtől nem biztosítja a pontszámok megállapítását követő, utólagos észrevételezés (kifogás) lehetőségét.
A testületi ülések és közmeghallgatások jegyzőkönyveinek adminisztrálásával kapcsolatos esetleges eltérések egyeztetésére a Támogatáskezelő – az érintett dokumentumok listájának közzétételével – előzetesen lehetőséget biztosított.
A jogszabálynak megfelelően a pontszámok meghatározásával egyidejűleg a támogatási keretösszeg felosztása is megtörtént, a támogatási összegek módosítására a továbbiakban nincs lehetőség.