Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása
2016. évi támogatások A 428/2012 (XII.29.) Korm. rendelet 5§ (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton közzéteszi a nemzetiségi...
Tovább
Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása – 2015. évi támogatások
A helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladat alapú támogatással beszámoló formájában számolnak el. A beszámolót ajánlott küldeményként postai úton kell a...
Tovább
Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása
2019. évi támogatások Tájékoztatjuk a helyi roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben...
Tovább
Helyi roma nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú és 2018. évi működési támogatásának elszámolása
Beszámoló Értesítjük a helyi roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás, valamint a 2018. évi működési támogatás felhasználásával...
Tovább
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása
2018. évi támogatások A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton...
Tovább
Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása
2017. évi támogatások „A 2016. évi XC. törvény 9. melléklet III. 1. d) pontja alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton...
Tovább
1