Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú Támogatása – 2015. évi támogatások

A helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladat alapú támogatással beszámoló formájában számolnak el. A beszámolót ajánlott küldeményként postai úton kell a Támogató részére benyújtani 2016. június 15-ig. Az Elszámolási segédlet és a letölthető mellékleteket hamarosan elérhetők lesznek.