Közlemény

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton felhívja a szíves figyelmüket arra, hogy a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet) tekintettel:

•             a Minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, szakmai program megvalósításának és működésének támogatására;

•             a Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális előadó-művészeti szervezetek részére;

•             az Előadó-művészeti szervezetek higiéniai eszközbeszerzésének támogatására;

•             a Határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére, kiemelt művészeti célok megvalósítására;

•             a Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok támogatására (Pályázati azonosító: FESZT-20);

vonatkozó programok esetén a támogatott tevékenység időtartama

a) a 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban 2022. június 30. napjáig,

b) 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban 2022. december 31.

napjáig meghosszabbodik.

Az elszámolási határidő mindkét esetben a támogatott tevékenység időtartama + 30 nap.

Amennyiben – a támogatott tevékenység időtartamára vonatkozó –  Kedvezményezett által benyújtott módosítási kérelem a Támogató egyedi mérlegelése alapján korábban már elfogadásra került, úgy az egyedi döntésben szereplő határidők az irányadóak.

A Korm. rendeletben foglalt automatikus hosszabbítás a 2022. évben létrejött támogatási jogviszonyokra nem vonatkozik.

Továbbá, a fentiekben rögzítettek nem vonatkoznak azon támogatási jogviszonyokra, amelyeknél a beszámolási kötelezettség teljesítése 2022. március 23. napjáig megtörtént, valamint azon támogatási jogviszonyra, amelyeknél a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott támogatott tevékenység időtartama későbbi, mint az a) és b) pontban meghatározott időpont.

A meghosszabbított támogatott tevékenység időtartamának technikai átállítása és rögzítése miatt kérjük, hogy legyenek szívesek a támogatott tevékenység megvalósítási időtartamának vagy beszámolási határidejének hosszabbítására vonatkozóan módosítási kérelmet benyújtani az EPER pályázatkezelő rendszerben. A benyújtott módosítási kérelem – amennyiben helyesen került benyújtásra – automatikusan elfogadásra kerül.