Módosítási kérelmek benyújtása
Roma Nemzetiségi Támogatások

Tisztelt Pályázók/Kedvezményezettek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Roma Nemzetiségi Támogatások keretében támogatásban részesült 2020. évi pályázatok tekintetében a koronavírus terjedését megakadályozó intézkedések bevezetése a támogatott pályázatok teljesítését érintheti.
Amennyiben a támogatott tevékenység pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése alapján köteles azt írásban bejelenteni. Kérjük, hogy esetleges módosítási kérelmüket – a fentiek betartásával – objektív indokkal (pl: veszélyhelyzet, járványhelyzet) történő alátámasztással, elektronikus formában, az EPER felületén keresztül nyújtsák be.
A ROMA-NEMZ-KUL-20 kategória esetében a módosítási kérelmek benyújtásakor lehetőség van a támogatott tevékenységek szakmai áttervezésére a pályázati felhívásokban megengedett körben, valamint az egyes programelemek digitális/online átvezetésére.