Nemzeti Tehetség Program 2018
Döntési lista

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghozta döntését a Nemzeti Tehetség Program  keretében meghirdetésre került 2018. évi nyílt pályázatokhoz kapcsolódóan.
A döntési listát a kiírások oldalán, Döntés (2018. július 24.) címen találja.

Érintett pályázati kiírások:


NTP-MTTD-18 – A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása
NTP-KNI-18 – A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása
NTP-MŰV-18 – A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása
NTP-OTKP-18 – A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása
NTP-KULT-18 – A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása
NTP-ITKK-18 – Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása
NTP-TFJ-18 – Tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása
NTP-LAP-18 – A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása
NTP-NEER-18 – A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása
NTP-SFT-18 – A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása
NTP-KTK-18 – A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása
NTP-TMV-18 – Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása
NTP-HHTDK-18 – A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása
NTP-FKT-18 – A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása
NTP-SZKOLL-18 – A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása
NTP-PKTF-18 – A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása
NTP-HTTSZ-18
– A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása