ROMA-NEMZ-TAB-20 pályázati kategória

Tisztelt Kedvezményezettek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Roma Nemzetiségi Támogatások ROMA-NEMZ-TAB-20 pályázati kategória nyertes pályázói részére a Támogató a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatási lehetőségének minél szélesebb körű megadása érdekében az alábbi döntést hozta: A ROMA-NEMZ-TAB-20 pályázati kategória esetében a Támogató lehetőséget biztosít arra, hogy a Kedvezményezett az eredetileg tervezett tábor típusát – a Pályázati kiírás 5.8 pontjában meghatározott megítélt és igényelt összeg százalékos arányától függetlenül – napközis táborra módosítsa.  Amennyiben a Kedvezményezett élni kíván a fenti módosítási lehetőséggel, kérjük azt változás-bejelentés formájában szíveskedjen megtenni  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése alapján. Kérjük, hogy a módosítási kérelmüket írásban elektronikus formában, az EPER felületén keresztül nyújtsák be.