Tájékoztatás nemzetiségi önkormányzatok részére a 2021. évi feladatalapú támogatásra való jogosultság feltételeinek változásáról

Felhívjuk a roma nemzetiségi önkormányzatok figyelmét, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II. alcím 2. cím 2.3. pontját úgy kell alkalmazni, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásra akkor is jogosult, ha a 2020. évben:

a) legalább két képviselő-testületi ülést tartott, és

b) közmeghallgatást nem tartott.