Nemzeti Tehetség Program – Támogatási időszak változás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Tehetség Program keretében a  támogatásban részesült 2019. évi pályázatok tekintetében, ide nem értve a NTP-TÁB-M-19 és a NTP-NTMV-M-19 pályázati kategóriákat, a támogatási időszak véghatárideje 2020. június 30-ról 2020. december 31-re módosult.
Felhívjuk figyelmüket változás bejelentési kötelezettségükre! A koronavírus terjedését megakadályozó intézkedések bevezetése a támogatott pályázatok szerződésszerű teljesítését érintheti.
Amennyiben a támogatott tevékenység pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése alapján a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni. Kérjük, hogy esetleges módosítási kérelmüket – a fentiek betartásával – objektív indokkal történő alátámasztással, elektronikus formában, az EPER felületén keresztül nyújtsák be.
A módosítási kérelmek benyújtásakor lehetőség van az egyes programelemek digitális átvezetésére, valamint a támogatott tevékenységek szakmai áttervezésére a pályázati felhívásokban megengedett körben.
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy objektív indokok, igazolások, valamint szakmai áttervezés hiányában a támogatott tevékenység elmaradása a támogatási összeg teljes vagy részbeni visszafizetését vonja maga után!