Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival „Járd végig!”című projekt

EFOP-3.10.1-17

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével közösen célul tűzte ki a magyar nyelv gyakorlását, színesítését, jó gyakorlatok megosztását szolgáló tanulmányutak szervezését a projekt keretén belül.

A Széchenyi 2020 program keretében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET), mint konzorciumvezető, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével (a továbbiakban: SZEGEPI), mint konzorciumi partnerrel közösen 1, 591 milliárd Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású uniós támogatást nyert az EFOP-3.10.1-17 azonosító számú,”Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című pályázati konstrukciónak köszönhetően. Az EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekt megvalósítása során az EMET szervezésében 5300 külhoni diák számára nyílik lehetőség magyarországi osztálykiránduláson történő részvételre. A SZEGEPI pedig az utazásokkal egyidejűleg a külhoni pedagógusok részére biztosít továbbképzési lehetőséget. A pedagógus továbbképzési lehetőségekről a SZEGEPI hivatalos oldalán (http://www.szegepi.hu/pedagogia/kepzesek) informálódhat, a jelentkezési felület pedig az alábbi linken érhető el: http://www.szegepi.hu/pedagogia/jelenkezesi%20lapok

A projekt célja, a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatok erősítése, személyes kapcsolatok kialakítása, korábban kialakított személyes kapcsolatok fenntartása és azok elmélyítése.
A programok megvalósítása során közel 5300 fő 7. évfolyamos diák és több, mint 1000 pedagógus bevonásával kívánjuk erősíteni a nemzeti összetartozást, és ennek keretében a hazánkba érkező célcsoport személyes élményeken keresztül közvetlenül szerezzen tapasztalatot az anyaországról. A projekt szorosan illeszkedik a Kormány Határtalanul! program-sorozatához, melyben 2010 óta cél,hogyhogy a diákoknak tanulmányaik alatt legalább egyszer alkalmuk legyen határon túli magyar fiatalokkal, közösségeikkel találkozni. Uniós támogatás segítségével projektünk ahhoz szeretne hozzájárulni, hogy minél több a Kárpát-medencében élő magyar kultúrkörhöz tartozó fiatal ismerje meg az anyaországon élő közösséget és tapasztalatcserével és jó gyakorlatok alkalmazásán keresztül erősíteni a kárpát-medence felnövekvő nemzedékét.

A projekt megvalósításához a Kárpát-medencei 7. évfolyamos tanulókat, érettségi előtt álló fiatalokat és a Kárpát-medencei pedagógusokat célozzuk meg. A pedagógusokat kísérőtanári feladatok ellátására készítünk fel és szakmai tapasztalatcseréket biztosítunk számukra. Célunk, hogy a projekt közvetett hatásaként csökken az iskolaelhagyók száma, nő a végzettséget megszerzők száma, nő a Kárpát-medence magyar foglalkoztatottak száma és erősödik a magyar nyelv.

Projektünk határokon átnyúló együttműködésével célunk, hogy erősítsük és elősegítsük a lakosság és az intézmények jószomszédi kapcsolatait a határok mindkét oldalán, és nem csak a határ közelében, de az ország belső magyar lakta területein is. Emellett fontos célunk, hogy az oktatás területének kölcsönös erősítésével rövid és hosszú távon javítsuk a kisebbségben élők életminőségét.

Célunk eléréséhez minden határ menti ország területéről egy-egy partnerszervezetet kívánunk bevonni és a projekt teljes időszakában az együttműködést fenntartva segíteni a területeket a belső feltételek és az állam külpolitikai irányvonalának kölcsönös tiszteletben tartása mellett. A projekt megvalósításában az együttműködést segítik a külhoni pedagógusszövetségek, illetve pedagógus egyesületek (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség, Romániai Magyar Pedagógus Szövetség, AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma).

Elérhetőségeink:

A Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival, EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekttel kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel munkatársainknak:

E-mailben: jardvegig@emet.gov.hu
Telefonon: 06-1-550-2784, 06-1-550-2796
Postai címünk:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Innovációs Igazgatóság
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.