Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival „Járd végig!”című projekt

EFOP-3.10.1-17-2017-00003

Kedvezményezett neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET)

Konzorciumi tag: Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (továbbiakban: SZEGEPI)

A támogatás összege: 1 588 735 482 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2018. január 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. december 31.

A projekt stratégiai céljai, hogy „a Kárpát-medencei térségben a köznevelés és felsőoktatás területén, tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén keresztül járuljon hozzá a térség fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.”, továbbá, hogy erősítse a nemzeti összetartozást és fejlessze a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatokat, személyes és intézményi szinten egyaránt.

A programok megvalósítása során több mint 5300 fő 12-15 év közötti tanuló és több mint 1000 fő pedagógus bevonásával kívánjuk erősíteni a fenti célokat. Az uniós támogatás segítségével projektünk ahhoz szeretne hozzájárulni, hogy minél több, a Kárpát-medencében élő, magyar kultúrkörhöz tartozó fiatal ismerje meg az anyaországban élő közösséget és tapasztalatcserével, jó gyakorlatok alkalmazásán keresztül erősítse a Kárpát-medence felnövekvő nemzedékét.

Az EMET szervezésében a külhoni tanulók részére 4 napos magyarországi tanulmányi célú osztálykirándulásokat szervezünk, melynek keretében hazai általános iskolák hasonló korú diákjaival találkozva óralátogatáson, és közösen szervezett programokon is részt vesznek.

A SZEGEPI a tanulmányi kirándulásokkal egyidejűleg a külhoni pedagógusok részére biztosít továbbképzési lehetőséget. A pedagógus továbbképzési lehetőségekről a SZEGEPI hivatalos oldalán (http://www.szegepi.hu/pedagogia/kepzesek) tájékozódhat.

A projekt megvalósításában az együttműködést segítik a külhoni pedagógusszövetségek, illetve pedagógus egyesületek: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség, Romániai Magyar Pedagógus Szövetség, AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Elérhetőségeink:

A Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival, EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekttel kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel munkatársainknak:

E-mailben: jardvegig@emet.gov.hu
Telefonon: 06-1-550-2784, 06-1-550-2796
Postai címünk:
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Innovációs Igazgatóság
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.