Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a szakmához alprogram
Döntési lista

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára meghozta döntését az „Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a szakmához alprogram” keretében kiírt pályázati kategóriában az érvényes pályázatok tekintetében.

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy támogatási jogviszony a Támogatói Okirat kiállításával jön létre. Amennyiben a pályázat benyújtása óta az adatokban változás történt, akkor kérjük a változás bejelentését az Útravaló ösztöndíj Kezelési és Információs Rendszerben (UKIR) https://utr.emet.gov.hu oldalon 2019. december 16. 12.00 óráig tegyék meg a támogatói okirat kibocsátása és a támogatás első részletének folyósítása érdekében.

A Támogatáskezelő a támogatás első részletét a Támogatói Okirat kiállítását követően utalja át a pályázatkezelési felületen megadott fizetési számlára.
 
A felhívás kódja: UTR-19-USZ
 
Az alábbiakban elérhető a döntési lista.

Letölthető: