Előadó-művészeti többlettámogatás – Egyedi igénybejelentés

Az előadó-művészeti szervezetek számára nyújtott támogatás adókedvezményének, illetve az ezen szervezetek részére történő, adójóváírással járó adófelajánlás (Tao. támogatás) lehetőségének 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a Kormány kialakította az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatásának rendszerét, mely program támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, lebonyolító szervezete az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

 

Támogatási időszak
 

A támogatást igénylő szervezet által az egyedi kérelemben megjelölt, 2019. január 1. és 2019. december 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.