Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére

CSP-HB-21-A Családi bölcsőde

CSP-HB-21-B Munkahelyi bölcsőde

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 41. pont f) alpontja, valamint a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet 2. melléklet 4. sorának N oszlopában foglaltak alapján nyílt pályázatot hirdet Magyarország területén családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

Jelen Pályázati felhívás Magyarország területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő nem önkormányzati családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások férőhelybővítésének fejlesztését célozza. A fejlesztés lehetőséget biztosít új családi bölcsőde esetén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint új munkahelyi bölcsőde esetén infrastrukturális beruházásra..

A pályázatok benyújtásának határideje: 

Első ütemben: 2021. augusztus 15.  23:59 óra

Második ütemben: 2021. szeptember 15. 23:59 óra